Postanowiliśmy już dzisiaj (22 lutego 2023 r.) poinformować o zapowiedzianym na 2 marca b.r. spotkaniu, w którym o edukacji filozoficznej, jako ważnym nurcie edukacji w ogóle, z autorką książki „Edukacja do samodzielności, Warsztaty z dociekań filozoficznych” – prof. dr hab. Aldoną Pobojewską będzie rozmawiał Krystian Karcz – nauczyciel etyki, filozofii, wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Społecznych nr 2 STO w Poznaniu.

 

 

 

Jak praktykować edukację filozoficzną? Spotkanie wokół książki „Edukacja do samodzielności

 

Zapraszamy na inspirujące spotkanie wokół książki „Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych” Aldony Pobojewskiej przekonującej, że warsztaty dociekań filozoficznych:

– niwelują nierówności edukacyjne,

– uatrakcyjniają nauczanie,

– polepszają atmosferę w grupie,

– pozwalają odkrywać ukryte atuty,

– przynoszą profity terapeutyczne,

– a nawet sprzyjają poprawie kondycji demokracji.

 

Wspólnie zastanowimy się:

– Czym jest tytułowa edukacja do samodzielności?Jak dobrze kształcić filozoficznie?
– Czym są warsztaty dociekań filozoficznych?
– Jakie kompetencje kształcą warsztaty dociekań filozoficznych?
– Gdzie w polskich realiach edukacyjnych znaleźć miejsce na dociekania filozoficzne?

 

 

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilach głównych organizatorów.

 

Wydawnictwa Uniwersytetu łódzkiego   –  TUTAJ

 

Profil na Fb „Uczę filozofować”  –  TUTAJ

 

 

 

O książce:

 

Warsztaty z dociekań filozoficznych są dla polskiego czytelnika względnie nowym instrumentem. Służą do wyrabiania umiejętności, motywacji i postaw społecznych oraz poznawczych związanych ze zdobywaniem intelektualnej i moralnej samodzielności. Kształtują kompetencje miękkie, ucząc: stawiania pytań problemowych, formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji, krytycznego myślenia, wrażliwości, wyobraźni, kreatywności i wielu innych. Stanowią uniwersalne narzędzie w dwojakim sensie. Po pierwsze można z nich korzystać na każdym poziomie nauczania w różnych placówkach kształceniowych i wychowawczych, pełnią bowiem swoją edukacyjną funkcję niezależnie od wieku i poziomu intelektualnego uczestników. Po drugie nadają się do zastosowania na wszystkich przedmiotach, doskonale sprawdzając się również na lekcjach etyki.

 

 

Gościem spotkania będzie:

 

Aldona Pobojewska – profesor filozofii, zatrudniona w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera-Rathenau. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: epistemologia i filozofia edukacji. Autorka licznych tekstów publikowanych w naukowych czasopismach polskich i niemieckich. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rzeczoznawczyni MEN ds. szkolnych podręczników filozofii i etyki. Pomysłodawczyni i koordynatorka międzynarodowego grantu Edukacja rodziców. Szkoła komunikacji międzypokoleniowej. Zainspirowana programem Matthew Lipmana „Filozofia dla dzieci” zaproponowała jego modyfikację, tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych. Od 1993 roku stosuje je w pracy dydaktycznej z różnymi grupami wiekowymi: uczniami szkoły podstawowej i liceum, ze studentami, nauczycielami i słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku.

 

Spotkanie poprowadzi:

 

Krystian Karcz – nauczyciel etyki, filozofii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Założyciel największego wirtualnego pokoju nauczycielskiego – grupy „Nauczyciele filozofii i etyki” oraz strony Uczę filozofować na portalu Facebook, współautor książki „Filozofuj z dziećmi 2”, popularyzator filozofii, filozofowania oraz nowoczesnych metod nauczania.

 

 

Źródło: www.facebook.com/events/1

 Zostaw odpowiedź