Dzisiaj, w kuluarach Stadiony Narodowego rozpoczęły się Edu Trendy 2013. To branżowe spotkanie, dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem edukacji, szukającym rozwiązań poprawiających jakość i efektywność nauczania. Nawiązują w swojej idei i założeniach do europejskich wydarzeń edukacyjnych, prezentujących trendy w nowoczesnej edukacji.

 

Zimbardo

W pierwszym dniu tego wydarzenia najważniejszym gościem  był profesor Philip Zimbardo z Uniwersytetu w Stanfordzie, autor słynnego Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego (Stanford Prison Experiment – SPE), opisywanego również jako „Efekt Lucyfera”.

 

 Sala

 Wykład ten cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczestników Edu Trendy.

 

Jeden człowiek nie jest w stanie zrelacjonować przebiegu tej niezwykle zróżnicowanej co do form i bogatej w treści imprezy, która 26 i 27 września zgromadziła w galerii Stadionu Narodowego ponad 400 uczestników.Będzie to więc subiektywna relacja z wybranych fragmentów EDU Trendy 2013.

 

Część konferencyjna zaczęła się od debaty „Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy?”. Uczestniczyli w niej nie tylko profesorowie (prof. Jarosław Górniak, prof. Łukasz Turski i dr hab. Michał Fedorowicz), ale także Elżbieta Piotrowska-Gromniak – prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji i Włodzimierz Paszyński – z-ca Prezydenta m. st. Warszawy.

 

 

 Kolejną była debata na temat: „Edukacja dla biznesu czy biznes dla edukacji?”. Wzięli w niej udział: Rafał Glogier-Osiński z Centrum Kompetencyjnego Praca, Iwona Morcinek z UPC Polska, Marta Piasecka z Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Razowska z firmy „Skanska S.A”. i Stanisław Szelewa – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy

 

 Edukacvja i biznes 2

 Debata „Edukacja dla biznesu, czy biznes dla edukacji”

 

 

Innym, wartym przywołania nurtem, był cykl spotkań w ramach Forum Edukacji Niepublicznej”, poświęconych szkołom społecznym. Otworzyła go nestorka tego ruchu, twórczyni „Szkoły na Bednarskiej – Krystyna Starczewska, której wspomnienia o początkach nosiły tytuł „Historia szkolnictwa niepublicznego – wartości istotne w  wychowaniu”.

 

Kr Starczewska

Krystyna Starczewska

 

Po niej głos zabrał Zygmunt Puchalski – wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.(STO) Jego wystąpienie zatytułowane zostało: „Autonomia szkoły i jej znaczenie. Doświadczenia edukacyjne i ich efekty na przykładzie szkół STO.”

 

 Puchalski

Zygmunt Puchalski

 

Kolejnym elementem tego cyklu były wystąpienie Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej z Fundacji Inicjatyw Oświatowych na temat :”Doświadczenia edukacji niepublicznej we wprowadzaniu innowacji edukacyjnych i efektywnościowych w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, zagrożonych likwidacją szkół.

 

 Debata o osw niep

 

Forum zakończyła debata „Jakie zmiany są niezbędne w polskiej edukacji? Jak szkolnictwo niepubliczne i samorządy lokalne mogą wspólnie wpływać na zmiany polskiej edukacji?”

 

  

Z wielu podejmowanych tematów przywołam wkład łodzianek w program EDU Trendów. Pierwszą był wykład prof. Joanny Madalińskiej-Michalak pt.” Czy każdy dyrektor szkoły może być przywódcą?”. Kontynuował ten temat współprelegent prof. Stefan Kwiatkowski.

 

 Prof Madalińska i Kwiatkowski

 Joanna Madalińska-Michalak i Stefan Kwiatkowski

 

Kolejną przedstawicielką łódzkiego środowiska edukacyjnego była Małgorzata Tomaszewska – dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 111 w Łodzi, która wraz z nauczycielką Anną Wojewodę obok Ewy Brańskiej z Kwartalnika „Przed Szkołą” i Beaty Piaseckiej – dyrektorki Przedszkola Nr. 9 w Legionowie, prezentowała „dobre praktyki”. Blok ten nosił tytuł „Pomost – przekraczanie edukacyjnych progów w praktyce”.

 

 Dyr SP Nr. 111

Małgorzata Tomaszewska

 

Odrębnym obszarem, któremu także poświęcono wiele czasu, była problematyka szkolnictwa zawodowego. Jej zwieńczeniem była, moderowana przez Stanisław Szelewę – dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy, debata, której punktem wyjścia było twierdzenie: „Renesans szkolnictwa zawodowego”

 

 O szkoln zawo0dowym

 Debata „Renesans szkolnictwa zawodowego”

 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także spotkanie z Aleksandrą Pezdą, redaktorką „Gazety Wyborczej”, autorką głośnej już książki „Koniec epoki kredy”.

 

 Red Pezda

Aleksandra Pezda

 

Obok odbywających się równolegle w pięciu salach wykładów, paneli i prezentacji uczestnicy EDU Trendów mogli także odwiedzać stoiska licznych firm i instytucji w części targowej. Oto kilka przykładów, ilustrujących ten element EDU Trendów.

 

Wolters Kluwer

 

 ORE

 

Targi 1

Targi 2

Jedna z firm przeprowadziła pokaz jej oprogramowania z udziałem dzieci.

 

CAM01060

 

Następne EDU Trendy już za rok…

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 Komentarze niedostępne