W dniu dzisiejszym (20 lutego) na stronie MEN, ale także na stronie ŁKO zamieszczono identyczny komunikat, zatytułowany „I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich”. Przytaczamy ten tekst w całości – pogrubienia i podkreślenia fragmentów – redakcja OE:

 

I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich odbędzie się w piątek, 28 lutego br. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w godz. 10.00-13:30. Jest to pierwsze z cyklu spotkań dla członków samorządów szkolnych, które w 2020 roku zostaną zorganizowane w innych województwach. Konferencja będzie okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

 

Jak zgłosić swój udział w konferencji?

 

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły, który wypełnia formularz rekrutacyjny w Strefie Pracownika* w Systemie Informacji Oświatowej. Termin przesyłania zgłoszeń mija 24 lutego br.

 

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. Informację o zakwalifikowaniu prześlemy 25 lutego br. na adres mailowy podany w formularzu.

 

Dodatkowe informacje

 

Wojewódzkie Konferencje Samorządów Uczniowskich to wspólna inicjatywa Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie wspierają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej.

 

Celem spotkań jest zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich oraz zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych oraz lokalnych.

 

Impulsem do zorganizowania przedsięwzięcia był raport O samorządach uczniowskich , który przygotowała Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, a także pilotażowa konferencja zorganizowana we wrześniu 2019 roku w Białymstoku. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi i pokazało potrzebę pogłębionej dyskusji na temat samorządów uczniowskich.


Z
apraszamy o udziału!

 

 

Źródła:

www.gov.pl/web/edukacja/

www.kuratorium.lodz.pl/

 

 

*Nie ma takiej zakładki – ta pod którą można dokonać zgłoszenia nazywa się „Strefa dla zalogowanych”

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Nasze wątpliwości budzą takie oto elementy tego komunikatu:

 

1.Informację o tej konferencji przekazano 20 lutego – na tydzień przed wyznaczoną datą jej realizacji, zaś termin zgłoszenia mija 24 lutego, czyli w poniedziałek. Odliczając dwa dni weekendu – do decyzji zostają dwa dni: piątek i poniedziałek.

 

2.Zastanawia nas także procedura zgłoszeń: może to uczynić jedynie dyrektor szkoły w systemie SIO – niedostępnym samorządowcom uczniowskim. Także fakt, iż organizatorzy zastrzegli sobie prawo do kwalifikowania zgłoszeń, nie podając kryteriów ewentualnej odmowy uczestnictwa!

 

3.W komunikacie podano, że konferencja odbędzie się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Wszyscy łodzianie wiedzą, ze urząd ten mieści się w tym samym kompleksie gmachów, w którym działa Urząd Miasta Łodzi i powszechnie wiadomo, ze największą salą na takie spotkania jest tam Duża Sala Obrad RMŁ, w której można pomieścić niewiele ponad sto osób. Jako że konferencja jest wojewódzka, niemożliwe jest pomieszczenie tam przedstawicieli wszystkich szkół ponadpodstawowych z tego terenu. Gdyby mieli tam zasiąść wyłącznie uczniowie 27 łódzkich liceów ogólnokształcących, 3 szkół artystycznych i 19 techników w zespołach szkół zawodowych – po trzy osoby z każdej szkoły, przyszłoby ich tam 147 osób! A gdzie miejsca dla przedstawicieli samorządów uczniowskich z jeszcze większej – potencjalnie – liczby szkół średnich spoza Łodzi?

 

 

4.Zastanawia nas także brak programu tego wydarzenia. Skąd potencjalni uczestnicy owej konferencji mają wiedzieć czy warto w niej uczestniczyć, na jaki temat przygotować swe ewentualne wystąpienie? Czy w ogóle będzie tam stworzona możliwość swobodnego wypowiadania się? [WK]Zostaw odpowiedź