Foto: Bogusław Olejniczak

 

Dzisiaj w auli Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie rozpoczęła swe obrady już XIV Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty, w której uczestniczy ok. 700 osób. Bogaty program jej dwudniowych prac jest realizowany – dzisiaj w ośmiu, jutro w siedmiu, a później pięciu prowadzonych równolegle nurtach. Harmonogram Konferencji  –  TUTAJ

 

Foto: www.facebook.com/OSKKOedupl

 

Otwarcie konferencji. Za stołem – od lewej: Ryszard Sikora – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO, Ewa Halska – prezes OSKKO, Adam Pleśniar – dyrektor biura OSKKO.

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

Jest nam miło poinformować, że wykład inauguracyjny w głównej auli, zatytułowany „BEZPIECZNA SZKOŁA. NOWE ZAGROŻENIA, PROFILAKTYKA, PRAWO” poprowadziła łodzianka –  sędzia Anna Maria Wesołowska.

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

W tej samej auli, kolejny wykład pt. „STATUTY SZKÓŁ – ZMIANA FILOZOFII wygłosił były redaktor naczelny miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, prof. nz PWSZ w Głogowie – dr Antoni Jeżowski.

 

 

W niedzielę członkowie OSKKO spotkają się na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie.

 

 

Na podstawie nadesłanych, a także dostępnych na Facebooku, materiałów

zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź