Dobiegł końca pierwszy dzień  XIV Kongresu Zarządzania Oświatą, który Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty tym razem zorganizowało w zakopiańskim hotelu „Mercure Kasprowy”.

 

Choć oficjalne otwarcie Kongresy nastąpiło o godz. 14:30, już od wczesnych godzin przedpołudniowych organizatorzy przygotowali ofertę programową dla uczestników, którzy zgłosili swój udział już od popołudnia lub wieczora dnia wczorajszego.

 

Zgodnie z wypracowaną przez nas w latach poprzednich praktyką – nasza syntetyczna relacje będzie z konieczności wybiórcza – niemożnośścią jest zarejestrowanie wszystkich, trwających równolegle, wydarzeń.

 

 

Blok 1. 10:30 – 12:00

 

 

Ewa Halska – prezes OSKKO: NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY. Podczas bogatego w treści wykładu Ewa Halska, w przystępnej, „praktycznej” formie, omówiła aktualne zmiany w prawie oświatowym. Znalazł się twż czas na pytania i wypowiedzi słuchaczy, bardzo licznie zgromadzonej w największej, liczącej 550 miejsc, sali „Tatry”.

 

 

Zajrzeliśmy także do sali „Rysy”, gdzie Marek Lećko z Akademii Umiejętności „Foucault” mówił na temat „RODZIC W SZKOLE CZYLI 3 MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI. Myślą przewodnią tego wykładu bylo przekonaniem, że nie ma trudnych ani roszczeniowych rodziców, są tylko trudne sytuacje komunikacyjne do rozwiązania.

 

 

 

W jeszcze innej sali – „Zawrat” – Dorota Kulesza-Tałan z Polskiego Stowarzyszenia „Kreatywnośc” dzielila się z – niezbyt licznymi – słuchaczami swą wiedzą i doświadczeniem na temat „PEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI W PRAKTYCE SZKOLNEJ. POMYSŁ NA SZKOŁĘ. Nie mając szansy na poprowadzenie tego spotkania techniką warsztatu starała się swą opowieścią wyposażyć swych słuchaczy w wiedzę o tym jak świadomie tworzyć twórczą szkołę na miarę współczesnych, edukacyjnych wyzwań. Sama autorka stworzyła właśnie taką szkołę, której filozofią jest wyzwalanie potencjału twórczego jej uczniów.

 

 

 

Blok 2. 13:00 – 14:15

 

 

 

 

Ponownie zwizytowaliśmy salę Tatry”,gdzie swój wykład nt. „NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ” poprowadziła Izabela Leśniewska – ekspertka s OSKKO. Omówiła obowiązujące formy nadzoru pedagogicznego – z punktu widzenia dyrektora szkoły, uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa. Przedstawiła także propozycje konkretnych rozwiązań i wzory dokumentów. Cennym elementem wyładu było omówienia przez nią, na podstawie własnych doświadczeń, najważniejszych aspektów powiązania nadzoru pedagogicznego z oceną pracy nauczyciela.

 

 

 

Równolegle, w sali „Ornak”, pani Alicja Kapcia, także ekspertka z OSKKO, poprowadziła wykład o dość długim, ale wiele mówiąym tytule: „NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA, KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I PRIORYTETY MEN – JAK ZNALEŹĆ ZŁOTY ŚRODEK NA REALIZACJĘ TEGO WSZYSTKIEGO W SZKOLE?„.

 

 

 

Natomiast w tym samym czasie w sali „Zawrat” swoje – już drugie tego dnia – wystąpienie miał Wojtek Gawlik. To w porannym bloku było zatytułowane „KLIMAT DLA EDUKACJI”, zaś to drugie – „JAK PRZEPROWADZIĆ TRWAŁĄ ZMIANĘ”. Ten zaprezentowany już dziś na stronie „Obserwatorium Rdukacji”, a przedstawiony w programie Kongresu jako reprezentant inicjatywy „EDU – Klaster” – dzielił się za słuchaczami swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, w ramach którego udało się przeprowadzić pewną trwałą zmianę w głowach współpracujących nauczycieli.

 

OTWARCIE XIV KONGRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ  I WYKŁAD INAUGURACYJNY

 

 

XIV Kongres Zarządzania Oświatą – ok. godziny 14:30 – za otwarty ogłosła Pani Prezes OSKKO Ewa Halska.

 

 

 

Krótkie wystąpienie powitalno-wprowadzające wygłosił pan Marek Pleśniar – Dyrektor Biura OSKKO

 

 

X           X           X

 

 

 

 

Tuż po tych uroczystych formalnościach, które odbyły się w w wypełnionej do ostatniego miejsca sali „Tatry”, za pulpitem prelegenckim stanął prof.Jerzy Bralczyk. W ponad półtoragodzinnej „wykłado-gawędzie”, w niepowtarzalnym stylu, erudycyjnie i jednocześnie przystępnie, Profesor zaprezentował wykład, który został zatytułowany „JAK MÓWIĆ ŻEBY NAS SŁUCHANO?” To nie był tylko „poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych”, ale przede wszystkim niezastąpiony wzorzec takiego właśnie przemawiania.

 

 

Blok tego dnia ostatni – 17:15 – 19:00

 

Z bogatej oferty tej ostatniej poniedziałkowej oferty programowej wybraliśmy dwa wystąpienia:

 

 

 

Pierwsze, będące prezentacją oferty firmy „Wiedza i Praktyka”, było zatytułowane „WYCHOWAWCA – JEDEN CZŁOWIEK – WIELE RÓL„. Słuchający mogli zapoznać się tam, co to takiego platforma szkoleniowa „WYCHOWAWCA Z KLASĄ„,ale… ale w sali „Klubowej” (na 80 miejsc) można ich było policzyć na palcach jednej ręki…

 

 

 

Jako do drugiej – zajrzeliśmy do sali „Giewont”, w której, dziś już po raz trzeci, mogliśmy posłuchać Wojtka Gawlika – tym razem w duecie z panią Michaelą Szaniec, jako że oboje prezentowali tam wspomnienia, zatytułowane „O WSPÓLNEJ PRZYGODZIE RODZICA I NAUCZYCIELA, KTÓRZY POSTANOWILI ZROBIĆ COŚ WIĘCEJ DLA DZIECI„. Była to relacja z pewnego projektu, w ramach którego wyjechali do USA na Światowe Finały Twórczości.

 

 

Wszystkich zainteresowanych pełną informacją o wszystkich wydarzeniach pierwszego dnia Kongresu odsyłamy  –  TUTAJ

 

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź