Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest organizatorem szkoleń, adresowanych do kadry kierowniczej szkół. Tegoroczna oferta jest szczególnie „trafiona” – w sytuacji totalnego zamieszania organizacyjnego i szumu informacyjnego w obszarze nowego prawa oświatowego, w jakich przyjdzie wkrótce dyrektorom polskich szkół podejmować decyzje – zwłaszcza  kadrowe. Szkolenia, zaplanowane w 15 miastach, odbywają się od 30 stycznia (Wrocław) – do 16 marca (Lublin), a ich temat toZadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego”. Dzisiaj szkolili się dyrektorzy z Łodzi i województwa.

 

 

W sali konferencyjnej Centrum Biznesowego Synergia przy ul. Wólczańskiej zasiadło ok. 35 osób – głównie dyrektorów gimnazjów (18 osób), w większości z poza Łodzi (województwo łódzkie ). Zauważyliśmy także pracowników ŁCDNiKP, którzy swą obecność  uzasadniali potrzebą poznania problemów, jakie stają przed dyrektorami szkół w związku z wejściem w życie nowego prawa oświatowego, które ujawniają się w pytaniach, jakie zadają uczestnicy osobie prowadzącej.

 

Oto program tego spotkania, którego celem była aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego:

 

Uchwalone przepisy: Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe obligują dyrektora do modyfikacji kalendarza jego zadań. Celem szkolenia jest usystematyzowanie informacji na temat zadań dyrektorów szkół wynikających z nowych regulacji zawartych w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz w ustawie Prawo oświatowe, a także w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty, w tym:

 

>Przekształcanie dotychczasowej struktury systemu oświaty i wpływ na organizację i funkcjonowanie szkół.

>Włączanie, przekształcanie, wygaszanie poszczególnych typów szkół, nowe typy szkół (branżowe I i II stopnia) oraz harmonogram wprowadzania zmian.

>Polityka kadrowa po wprowadzeniu zmian i w okresie przejściowym m.in.:

>Organizacja szkół od 1 września 2017 r.

 

 

 

Zgodnie z przyjętą w OSKKO zasadą, że o praktyce zarządzania szkołą mówią wyłącznie doświadczeni praktycy             z ogólnokrajowym stażem w roli szkoleniowców, łódzkie szkolenie prowadziła Izabela Leśniewska –  dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu (od 1995 roku), członek Zarządu OSKKO (skarbnik).

 

Zapytaliśmy ją, co sprawiło, że ona, dyrektor szkoły, która ma swoją placówkę i swoje problemy, to fakt osoba z wieloletnim doświadczeniem, ale bez wykształcenia prawniczego (mgr edukacji wczesnoszkolnej), zdecydowała się na prowadzenie takich szkoleń? Oto co powiedziała:

 

– Myśl, aby zająć się przekazywaniem zgromadzonej wiedzy i doświadczenia innym pojawiła się wtedy, kiedy ja jako dyrektor szkoły zaczęłam odczuwać wypalenie zawodowe. Pomyślałam, że muszę robić coś więcej. A ponieważ prawo oświatowe jest tym z czym borykamy się na co dzień, to ja te spotkania traktuję też jako rozwój własnego warsztatu pracy. Bo to jakie pytania słuchacze zadają i nad czym musimy się pogłowić sprawia, że dzięki temu mam zupełnie inny ogląd na pewne rzeczy, które ja, jako dyrektor, muszę też wykonać. A poza tym, jeżeli ktoś mówi, że można budować dyrektorowanie tylko na kompetencjach miękkich to nigdy nie był dyrektorem.

 

 

Oto co napisali organizatorzy tych szkoleń w ich ofercie:

 

Tradycyjnie spotkanie kończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Ze względu na istotne zmiany systemowe wprowadzane przez rząd, poinformujemy uczestników o stanie działań stron – społecznej i rządowej. Przedstawimy nasze stanowiska. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych wpływem na prace OSKKO.

 

Zainteresowanych tymi informacjami odsyłamy (oczywiście po zakończeniu tego cyklu szkoleń i jego podsumowaniu)  na oficjalną stronę OSKKO.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź