Tegoroczna jubileuszowa edycja tej imprezy odbywa się pod hasłem: „Łódzkie Targi Edukacyjne kreują przyszłość zawodową młodzieży”. Hasło to – naszym zdaniem – jest typowym przykładem myślenia życzeniowego, gdyż dwudniowa impreza, której oddziaływanie na odwiedzających ją uczniów, zazwyczaj w grupach zorganizowanych, jest krótkotrwałe i powierzchowne nie może mieć istotnego wpływu na życiowe decyzje młodych ludzi, do których dojrzewa się w dłuższych okresach czasu i z udziałem osób bliskich.

 

Jednak najważniejszym elementem, który wpłynął na formułę tych targów jest brak stoisk łódzkich gimnazjów. Organizatorzy podają, że w targach uczestniczy blisko 120 wystawców, jednak po odliczeniu szkół wyższych, urzędów i firm produkujących i świadczących usługi na rzecz oświaty pozostaje tylko 25 liceów i 17 zespołów szkół zawodowych, prowadzonych przez miasto Łódź  oraz  kilka szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez inne podmioty. Można by powiedzieć, że jeżeli ten trend się utrzyma, to za rok targi powinny zmienić nazwą na Łódzkie Targi Okołoedukacyjne.

 

A oto fotoreportaż z pierwszych godzin targowych:

 

Jednym z oficjeli przemawiających podczas uroczystości otwarcia XX Łódzkich Targów Edukacyjnych był Tomasz Trela – wiceprezydent Łodzi

 

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonują (od lewej): Katarzyna Drobińska – prezes MTŁ, wiceprezydent Tomasz Trela i Joanna Skrzydlewska – członek zarządu województwa łódzkiego.

 

 

Migawki targowe

 

W pierwszym rzędzie zasiedli goście honorowi uroczystości otwarcia Targów

 

 

Ostatnim akcentem uroczystości był koncert chóru I LO im. M. Kopernika

 

 

Pierwsze minuty po otwarciu: tłumy odwiedzających

 

 

W kategorii szkół publicznych m. Łodzi największe stoisko przygotował ZSP nr 9 im. KEN

 

 

Stanowiska indywidualnego doradztwa zawodowego

 

 

 

 

Ciekawsze przykłady promocji szkół

 

 

 

 

 

 

 

Imprezy towarzyszące:

 

Seminarium nt. „Edukacja globalna

 

 

Seminarium nt. „Kreatywność pierwszym krokiem do odniesienia sukcesu na rynku pracy”.

 

Wielka lekcja ekologii: Selektywna zbiórka odpadów.

 

 

 

Katalog wystawców  –  TUTAJ

 

 

Zainteresowanych pełnym serwisem informacji organizatorów o XX ŁTE odsyłamy na stronę MTŁ   –   TUTAJ

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź