Foto: www.men.gov.pl

 

XIII LO w Szczecinie zostało uznane za najlepsze liceum ogólnokształcące, a Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu – najlepsze technikum w Polsce – oto wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018..[…]

 

W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę dane z 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: egzamin maturalny w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

 

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji do spraw Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

Główne kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

 

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).[…]

 

Źródło: www. men.gov.pl

 

 

              Pierwsza dziesiątka liceów ogólnokształcących

 

1. XIII LO, Szczecin
2. Liceum Akademickie UMK, Toruń
3. XIV LO im. Stanisława Staszica, Warszawa
4. V LO im. Augusta Witkowskiego, Kraków
5. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia
6. LO nr III im. Adama Mickiewicza, Wrocław
7. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
8. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, Warszawa
9. VIII LO im. Władysława IV, Warszawa
10. LXVII LO im Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa

 

      Miejsca najlepszych  łódzkich liceów ogólnokształcących w pierwszej 50-ce:

 

21.Publiczne LO Politechniki Łódzkiej

23.I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

35..XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

 

 

Miejsca pozostałych łódzkich liceów:

 

59 . LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata

76.XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego

104.XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhof

106.III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

121.XXVI LO im. K. K. Baczyńskie

130.Salezjańskie LO im. Księdza Bosko

192.XIII LO im. Marii Piotrowiczowej

235.KLO oo Bernardynów im.o. A. Pankiewicza

282.VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka

358.Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. H. Wieniawskiego

365.Katolickie LO im. JP II

381.LO nr XXV im. Stefana Żeromskiego

453.IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Szczanieckiej

 

Pozostałe łódzkie licea nie zostały sklasyfikowane w tym rankingu.

 

 

Pełna lista rankingowa liceów ogólnokształcących 2018  –  TUTAJ

 

 

                          Pierwsza dziesiątka techników

 

1.Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia, Nowy Sącz
2.Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego, Bydgoszcz
3.Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r., Lublin
4.Technikum Łączności nr 14 w Krakowie w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków
5.Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Kleszczów
6.Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Krosno
7. Publiczne Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego “Grota”, Opole
8.Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki, Zielona Góra
9.Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, Warszawa
10.Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, Poznań

 

 

         Miejsce jedynego łódzkiego technikum z pierwszej 50-ki:

 

37.Technikum nr 13 w Z S Geodezyjno-Technicznych (ul. Skrzydlata 15)

 

 

      Miejsca pozostałych łódzkich techników:

 

91.Technikum nr 1 w ZSETH im. Wł. Grabskiego (ul. Drewnowska 171)

197.Technikum nr 2 w ZS Ekonomii i Usług (ul. Astronautów 19 )

 

Pozostałe technika nie znalazły się na liście rankingu, liczącej 300 szkół

 

Ranking techników 2018   –   TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Pozostaje nam, łodzianom, przekonanie, że nasze szkoły średnie postanowiły nie uczestniczyć w uczniowskim „wyścigu szczurów” i że priorytetem w tych szkołach jest wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, a nie „trenowanie” olimpijczyków i uzyskiwanie jak najlepszych wskaźników ocen, uzyskiwanych przez ich absolwentów na egzaminach.[WK]Zostaw odpowiedź