Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność

 

 

Komunikat Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie spotkania zorganizowanego przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia 2019r.

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuje, że w spotkaniu zorganizowanym przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia 2019r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie uczestniczył przedstawiciel naszej sekcji Roman Laskowski, który odczytał oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia MEN z 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

W związku z wyrażanymi przez nas postulatami, zgodnymi z programem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, stwierdzamy, że nie będziemy zajmować stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia podtrzymującego absurdalny system wynagradzania, uwarunkowany mechanizmem finansowania zadań oświatowych.

 

Dlatego ponownie wzywamy Ministerstwo do rozpoczęcia prac zmierzających do postulowanej przez nas zmiany obu systemów, a dopiero wówczas będziemy mogli w sposób merytoryczny przystąpić do konsultacji społecznych w tej sprawie” – czytamy w oświadczeniu KSOiW NSZZ „S”.

 

Olga Zielińska
Rzecznik KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 

Oświadczenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Negocjacje w poniedziałek, 7 stycznia

 

7 stycznia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki nie skorzystał z zaproszenia i nie pojawił się na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP, by porozmawiać o napiętej sytuacji w oświacie oraz o zarobkach nauczycieli.

 

Natomiast minister edukacji, na spotkaniu które zorganizowała o tej samej porze, przedstawiła to co proponuje w projekcie rozporządzenia płacowego, czyli podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 121 zł do 166 zł BRUTTO.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca proponowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2019.

 

Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł, a także rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, które doprowadzą do zwiększenia płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

 

Obszerną informację o aktualnej sytuacji w sprawie negocjacji płacowych nauczycielskich związków zawodowych zamieszczono na stronie TVN24:

 

 

„Primaaprilisowy żart”. Związki nauczycielskie krytycznie o propozycjach minister Zalewskiej

 

Przedstawiciele zrzeszających nauczycieli związków zawodowych negatywnie oceniają przygotowany przez MEN projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że w czwartek planowane jest kolejne spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych. Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek był omawiany w poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” na spotkaniu minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych (FZZ) i oświatowej „S”. […]

 

 

Więcej     –     TUTAJ

 

Źródło: www.tvn24.plZostaw odpowiedź