Foto: Bożena Będzińska-Wosik

 

Uroczystość uświetnił Chór Szkolny uczniów  I Liceum  Ogólnokształcącego  im. M. Kopernika, prowadzony przez Mariusza Lewego

 

 

Dzisiaj w Dużej Sali Posiedzeń Rady Miejskiej Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie, zwołane z okazji przypadającego     w tym roku w  minioną sobotę Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszono przede wszystkim 113 osób, którym przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi. Wręczała je osobiście prezydent Hanna Zdanowska. Wszystkie przyznane w tym roku nagrody są równorzędne  – w kwocie 7000 zł.

 

Nie powinien dziwić fakt, że w gronie nagrodzonych najliczniej reprezentowani są nauczyciele i dyrektorzy ze szkół podstawowych: ogółem 46 osób, w tym 10 na dyrektorskich i 6 wicedyrektorskich stanowiskach. Także przedszkola mają tam mocną reprezentację: 14 nauczycielek, 10 dyrektorek (w tym jedna już emerytowana)  oraz 1 wicedyrektorka (razem 25 osób).

 

Tym razem  nauczycielskie środowiska ze szkół ponadgimnazjalnych nie mogą mówić, że władza je rozpieszcza.              Z liceów nagrodzono 9 osób (4 to nauczycielki, 4 dyrektorki, 1 wicedyrektorka) a jeszcze mniej z zespołów szkół zawodowych: nagrody otrzymały 3 dyrektorki i 1 kier. kształcenia praktycznego oraz 3 nauczycieli, w tym jedna to nauczyciel-doradca metodyczny. (ogółem 7 osób)

 

Na odrębne przedstawienie informacji zasługują gimnazja. Nagrody Prezydenta Miasta przyznane zostały 13 osobom,    w tym tylko 5 nauczycielom i 8 osobom na stanowiskach dyrektorów lub zastępców. W tej liczbie są 3 osoby, które już przestały pełnić obowiązki dyrektorskie i 1 była wicedyrektor.

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się także pracownicy pedagogiczni szkolnictwa specjalnego (6 osób) oraz innych niż szkoły placówek,  takich jak:  poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 2 osoby, bursa – 1 osoba i centrum zajęć pozaszkolnych – 1 osoba. Nie licząc 2 osób o statusie „doradca metodyczny” zatrudnionych w szkołach „bazowych”,  w tym roku nie został nagrodzony nikt z ŁCDNiKP.

 

 

Kompletna, imienna lista osób*, które odebrały Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi, wraz z podaniem ich funkcji   i miejsca zatrudnienia    –   plik pdf    –   TUTAJ

 

*Lisę osób nagrodzonych otrzymaliśmy od upoważnionego pracownika  Wydziału Edukacji UMŁ

 

 

Informację opracował

Włodzisław Kuzitowicz

 

Zobacz także minirelację w TV TOYA   –   TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź