Informacja o wynikach egzaminu maturalnego

przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2021 r

 

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiło 274 831 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

 

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2021 roku przystąpiło 40 305 tegorocznych absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. […]

 

 

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Źródło: www.cke.gov.pl

 

x          x          x

 

 

Dla porównania podajemy informację o zbiorczych wynikach matur w roku ubiegłym:

 

Maturę zdało 81,8 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji czerwcowej, dodatkowej lipcowej i poprawkowej we wrześniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 87,1 procent wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu, a wśród absolwentów techników – 73,1 procent.

[Źródło: www.rmf24.pl]

 

 

Niestety nie ma już dostępu do zbiorczych wyników matur z lat wcześniejszych. Postanowiliśmy udostępnić zestawienie wyników egzaminów maturalnych w głównym terminie, zaczerpnięte ze strony TEB EDUKACJA – one najlepiej ilustrują ewentualny wpływ formuły zajęć dydaktycznych, poprzedzających egzamin, na ich wyniki:

 

Wyniki maturalne – porównanie (termin główny)

 

Źródło: www.wyniki.dlamaturzysty.info

 Zostaw odpowiedź