1b

 

Dzisiaj w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UŁ, jako dziewiąta w kolejności, pod hasłem „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?” odbyła się łódzka debata o edukacji. Jak widać na powyższym zdjęciu – w Auli Fioletowej było jeszcze sporo wolnych miejsc…

 

 2

 

Wiceminister Maciej Kopeć

 

Choć z formalnego punktu  jej gospodarzem był wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau (Z treści zaproszenia:„ Debata organizowana jest przez Wojewodę Łódzkiego we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej i Łódzkim Kuratorem Oświaty”) „honory domu” czynił Mirosław Suski – dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Za to wszyscy zebrani mogli poznać i wysłuchać co ma zebranym na debacie do zaproponowania Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w MEN, a także nowopowołanego Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego w jego krótkim, kurtuazyjnym wystąpieniu.. Za stołem prezydialnym zasiadła także Agnieszka Zielińska – naczelnik Wydziału Wspierania Zarządzania w Departamencie Funduszy Strukturalnych (?) MEN, która wygłosiła wprowadzenie do debaty, zatytułowane „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?”

 

 

Po przerwie odbyły się dwie dyskusje panelowe .Pozwoliło to organizatorom na zapewnienie sobie kilku pierwszych wypowiedzi w wykonaniu osób celowo do tego zadania zaproszonych. Dopiero w drugiej kolejności głos zabierali uczestnicy „z sali”, na zasadzie „burzy mózgów” – to znaczy wypowiedzi bardzo „rozstrzelonych”, odwołujących się do – najczęściej – jednostkowych doświadczeń i co za tym idzie – często nie wpisujących się w główny nurt debaty.

 

 5

 

Panel I.: „Bezpieczeństwo w szkole – interwencja czy proces wychowawczy?” odbył się w tej samej Auli Fioletowej. Uczestniczyło w nim znacznie więcej osób, niż w drugim.

 

 

 6

 

Za stołem zasiedli, jako paneliści: (od lewej) Mirosław Kaczmarek – wicedyrektor d.s. nadzoru pedagogicznego Publicznego Liceum UŁ im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Tomasz Derecki – dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Łodzi i Waldemar Boroń – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Pabianicach. Główną moderatorką była Agnieszka Zielińska z MEN (stoi z mikrofonem)

 

 

 3

 

Oto Aula Niebieska i o wiele mniej liczni uczestnicy panelu II. na temat: Bariery w realizacji wychowawczo-profilaktycznej funkcji szkoły – jak je pokonać?

 

 

 4

 

Panelistami „z urzędu” byli: (od lewej) mgr Magdalena Kobylarczyk  – Zakład Psychologii Zdrowia (?) Instytutu Psychologii UŁ, Konrad Kurczewski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi, Ewa Szafraniec – dyrektor Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni Nr 5 w Łodzi i Rafał Lew-Starowicz – zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji (?). Głównym moderatorem dyskusji była Dorota Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

 

Na trzecią część debaty, po kolejnej przerwie, złożyły się wystąpienia moderatorek obu  dyskusji panelowych oraz podsumowujące całą debatę wystąpienia dwu panów: wiceministra Kopcia i kuratora Wierzchowskiego.

 

 

Więcej informacji i komentarzy o tej debacie znajdą czytelnicy w niedzielnym felietonie.

 

 

Tekst i zdjęcia:

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

Dziś odsyłamy do oficjalnego komunikatu, zamieszczonego na stronie MEN. Oto jego fragment:

 

 

Polska szkoła nieustanie się zmienia. Pojawiły się nowe zagrożenia dla uczniów, takie jak cyberprzemoc, czy substancje psychoaktywne, takie jak np. dopalacze – powiedział w Łodzi wiceminister edukacji.

 

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w Łódzkiej Debacie Oświatowej „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?”. Kolejna wojewódzka debata oświatowa o zmianach w systemie oświaty odbyła się w poniedziałek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Podejmowane działania w szkole dotyczące bezpieczeństwa są najczęściej reakcją na pojawiające się problemy. Mam nadzieję, że w toku dyskusji wypracujemy konkretne propozycje w zakresie profilaktyki bezpiecznych zachowańzaznaczył wiceminister edukacji Maciej Kopeć.Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych to także istniejące relacje pomiędzy uczniami i atmosfera panująca w społeczności szkolnej – dodał.

 

W dyskusjach panelowych rozmawiano przede wszystkim o roli szkoły. Uczestnicy debaty próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy bezpieczeństwo w szkole jest okazjonalną interwencją, czy całościowym procesem wychowawczym. […]

 

 

 

Cały komunikat „Bezpieczeństwo w szkole – Łódzka Debata Oświatowa.”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Zobacz także relację (i zdjęcia) na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty  –  TUTAJZostaw odpowiedź