Od poniedziałku, 21 maja, uczniowie trzecich klas gimnazjów będą mogli dokonywać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, w której chcieli by kontynuować naukę od 1 września 2018 roku. Dzisiaj „Dziennik Łódzki” zamieścił artykuł Macieja Kałacha, który ma charakter poradnika dla rodziców i uczniów ostatnich klas gimnazjów. Oto jego fragmenty:

 

 

Jak wybrać najlepsze LO? Ogólniakom można przyglądać się na kilka sposobów. Co roku są dostępne wyniki kolejnych matur, zaś fachowcy obliczają edukacyjną wartość dodaną: ma ona pokazywać, ile wiedzy uczeń otrzymuje w szkole między egzaminem gimnazjalnym a maturą. W naszej galerii – na kolejnych jej slajdach – prezentujemy też inne wskaźniki, którymi może kierować się kandydat.

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w internecie. Do 20 czerwca trzecioklasista powinien wskazać klasy w trzech placówkach spośród: liceów ogólnokształcących, techników lub branżówek (przed rozpoczęciem reformy oświaty zwanych zawodówkami), do których chciałby trafić po wakacjach – w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej szkoły. […]

 

 

Dalej czytelnik może zapoznać się z  różnymi rankingami, szeregującymi łódzkie licea: od najlepszego do najsłabszego – według różnych przyjętych tam kryteriów. Są to:wyniki matur z ostatnich lat, punktacja w systemie EWD i miejsca uzyskane w rankingu „Perspektyw”. Ponadto  dowiaduje się o podstawowych zasadach e-rekrutacji. Artykuł kończy się taką informacją:

 

Oprócz szkół samorządowych o kandydatów starają się także m.in. ogólniaki prowadzone przez podmioty prywatne. Jednak ich obecność na edukacyjnej mapie Łodzi jest słabo zaznaczona (w przeciwieństwie do niepublicznych podstawówek). Za to swoje silne miejsce mają na niej licea katolickie, zaś w ciągu ostatnich 10 lat bardzo udanym eksperymentem okazały się oba z działających w mieście ogólniaków akademickich. Szkoły przyuczelniane, podobnie jak miejskie LO, są bezpłatne i nauka w nich nie wymaga podzielania ściśle określonego światopoglądu (jak w „katolikach”). Konkurencja ze strony Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego – w ubieganiu się o najlepszych z absolwentów gimnazjów – sprawia, że jeszcze bardziej swoje zalety starają się eksponować kandydatom samorządowi pozyskiwacze prymusów – w tym I LO.  […]

 

Cały artykuł „Najlepsze liceum w Łodzi. Jak wybrać LO? Wyniki matury, progi, edukacyjna wartość dodana, popularność LO. 21.05.2018 rusza nabór”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

Komentarz redakcji:

Naszym zdaniem najbardziej obiektywnie pokazującym jakość procesu wspierania rozwoju KAŻDEGO ucznia jest wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, Bo nie jest takim wielkim osiągnięciem  szkoły średniej mieć wspaniałe wskaźniki wyników matur czy wielu finalistów i laureatów olimpiad, gdy rekrutuje się najwybitniejszych absolwentów gimnazjów.

 

Ponadto proponujemy nie zapominać, że oprócz liceów są jeszcze technika, które często mogą być  (i są) o wiele lepszą ścieżką kariery zawodowej od liceów ogólnokształcących.

 

 

Proponujemy zapoznanie się z załączonymi  informacjami:

 

> Co to jest i jak jest obliczany wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)  –  TUTAJ

 

> Ranking łódzkich liceów wg punktacji EWD   –   TUTAJ

 

 > Ranking łódzkich techników wg punktacji EWD   –   TUTAJ

 

> Więcej o elektronicznym systemie  naboru do łódzkich szkół ponadgimnazjalnych  –  TUTAJ

 

 > O EWD na stronie IBE   –   TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź