Źródło:www.dzienniklodzki.pl

 

Informację o wynikach matur, z uwzględnieniem województwa łódzkiego, podał „Dziennik Łódzki” w artykule Macieja Kalacha, o bardzo alarmistycznym tytule: „Wyniki matur 2020. Pogrom – co czwarty tegoroczny absolwent nie zdał! W Łódzkiem gorzej niż w kraju”. Oto jego dwa fragmenty:

 

[…] Podczas wtorkowego podsumowania wyników matur w Warszawie dyrektorowi CKE towarzyszył Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej. MEN, po pytaniach od dziennikarzy, stwierdził m.in., iż „być może część maturzystów nie wykorzystała dobrze czasu dodatkowego”, czyli okresu między pierwotnym – majowym terminem matury, a faktycznym, czyli czerwcowym (wyznaczonym za sprawą epidemii koronawirusa). […]

 

Znane są również dane z województwa łódzkiego.

 

Źródło:www.dzienniklodzki.pl

 

W województwie łódzkim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło 16 227 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) – wylicza w swoim raporcie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.

Zdało tylko 11763 absolwentów 2020 w naszym województwie – czyli 72,5 proc.

 

Wśród maturzystów z Łódzkiego, którzy oblali, 2877 osób (17,7 proc. absolwentów z 2020 r.) ma prawo do poprawki 8 września – nie zdali bowiem tylko jednego z obowiązkowych trzech pisemnych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym (z polskiego, matematyki i wybranego języka obcego). Jeśli wykorzystają oni swoją drugą szansę, zdążą jeszcze wziąć udział w rekrutacji na uczelnie przed rokiem akademickim 2020/2021. Chociaż oferta bezpłatnych studiów będzie już wtedy bardzo mocno przebrana przez tych, którzy zdobyli świadectwo dojrzałości bez poprawki i skorzystają z głównych terminów zapisów (np. w Uniwersytecie Łódzkim – do 3 września).

 

1587 proc. absolwentów, czyli 9,8 proc. osób w Łódzkiem, nie zdało co najmniej z dwóch przedmiotów – muszą oni odłożyć plany studiowania co najmniej na rok.

 

DRUGI NAJGORSZY WYNIK W HISTORII MATUR

 

Zdawalność na poziomie 72,5 proc. to najgorszy wynik w naszym regionie w historii tzw. nowych matur (przeprowadzanych od 2005 r.), poza wyjątkowo feralnym rocznikiem absolwentów z 2014 r. (71 proc.).

 

W roku 2015 w Łódzkiem przytrafiła się jeszcze zdawalność na poziomie 74 proc, w czterech następnych latach osiągała ok. 80 proc. […]

 

 

 

Cały artykuł „Wyniki matur 2020. Pogrom – co czwarty tegoroczny absolwent nie zdał! W Łódzkiem gorzej niż w kraju”   –   TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 Zostaw odpowiedź