Kierownictwo ZNP spotkało się z szefową sejmowej komisji edukacji. ‚Jest przestrzeń do współpracy i rozmowy’” – to tytuł artykułu, zamieszczonego dzisiaj na stronie „Głosu Nauczycielskiego”.

 

Foto:www.glos.pl

 

Rozmowa była merytoryczna, jesteśmy zadowoleni z jej przebiegu – powiedział Głosowi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, po środowym spotkaniu kierownictwa Związku z Mirosławą Stachowiak-Różecką (PiS), przewodniczącą sejmowej komisji edukacji.

 

 

Oto fragment artykułu

 

W spotkaniu, do którego doszło z inicjatywy Związku, wzięli udział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz wiceprezesi Zarządu Głównego ZNP: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

 

Pytany o głośny wywiad szefowej komisji edukacji dla „DGP”, w którym Mirosława Stachowiak Różecka powiedziała m.in. że „nie warto umierać za Kartę Nauczyciela”, Krzysztof Baszczyński odparł, że „temat ten pojawił się podczas spotkania tylko marginalnie”. Skupiono się na kilku kwestiach, które należy szybko rozstrzygnąć, w tym – płacowych.

 

– Poruszyliśmy kilka wątków. Jeden wymaga bardzo pilnych rozwiązań i dotyczy składów zespołów nadzorujących egzaminy np. po ósmej klasie – podkreślił wiceprezes ZG ZNP. – Przedstawimy propozycje odpowiednich rozwiązań w prawie – zapowiedział.

 

Najważniejsze sprawy, którymi według Związku powinna zająć się Sejm i które zostały poruszone podczas spotkania z szefową komisji edukacji to m.in.:

 

>wzrost wynagrodzeń nauczycieli (propozycja ZNP polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju – dotyczy tego obywatelski projekt ustawy przygotowany przez Związek);

 

>zmiana przepisów dotyczących składu osobowego komisji nadzorujących egzaminy, które zostały wprowadzone w czasie kwietniowego strajku, a w efekcie których osoba niebędąca nauczycielem a „posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może pracować podczas egzaminów”;

 

>oraz wprowadzenie przepisów regulujących pracę nauczyciela w komisji egzaminacyjnej znajdującej się w szkole, w której ten nauczyciel nie jest zatrudniony. […]

 

 

 

Źródło: www.glos.pl

 

 Zostaw odpowiedź