Dziś, w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, miało odbyć się spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej  – na jej zaproszenie z dnia wczorajszego – z dyrektorami  łódzkich gimnazjów – sygnatariuszy listu otwartego, który skierowali do niej j 18 października, na który, jak dotąd, nie otrzymali odpowiedzi. Rano nadeszła wiadomość, że minister Zalewska jednak nie przyjedzie (z powodu choroby), i że zastąpi ja wiceminister Marcin Kopeć.

 

1a

 

Przed godziną 17 sala zapełniła się zaproszonymi na spotkanie dyrektorkami i dyrektorami, zaś z około 15 minutowym opóźnieniem za stołem prezydialnym zasiedli: gospodarz spotkania – Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, prowadzący spotkanie – Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski,  wiceminister edukacji Marcin Kopeć i pozostali urzędnicy.

 

1

 

Po powitaniu przybyłych przez wicewojewodę i krótkim wprowadzeniu kuratora oświaty głos zabrał wiceminister Marcin Kopeć.

 

 

2

 

Wygłosił prelekcję, wspieraną prezentacją, która miała wykazać, że celem nadchodzącej reformy jest dobra szkoła.

 

 

3

 

Kolejne slajdy miały za zadanie uspokoić zebranych, że w wyniku reformy nauczyciele nie będą tracili pracy.

 

 

Po zakończeniu swego wystąpienia wiceminister Kopeć zaapelował o zadawanie pytań, dotyczących reformy.

 

4

 

Po chwili ciszy zabrał głos Bogusław Olejniczak – dyrektor PG nr 1 w Łodzi, który po wstępnych kurtuazyjnych uprzejmościach pod adresem wiceministra Kopcia i przypomnieniu chronologii wydarzeń dotyczących prób rozmowy z panią minister Zalewską powiedział: „Zostałem upoważniony przez wszystkich dyrektorów, którzy podpisali się pod prośba do minister Zalewskiej o spotkanie, że prosimy o  przekazania pani minister, […] że czekamy na nią w Łodzi, ale jesteśmy także gotowi do przyjazdu do ministerstwa do Warszawy w każdym oznaczonym czasie.

 

Na tym spotkanie zakończyło się – nikt z obecnych dyrektorów gimnazjów, mimo pewnych prób podejmowanych przez wicewojewodę i kuratora, nie odezwał się już na żaden temat.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

 

Zobacz także:

 

„Dziennik Łódzki”  – Zastępca MEN: wszystkie budynki po gimnazjach w Łodzi da się wykorzystać. Dyrektorzy chcą Zalewskiej

„Gazeta Wyborcza”Likwidacja gimnazjów. Łódzcy radni przeciwni reformie

 

 

ANEKSY

 

Oto fragment komunikatu, w którym Łódzkie Kuratorium Oświaty poinformowało dzisiaj (8 grudnia) o wczorajszym, nieudaniu spotkaniu wiceministra Kopcia z dyrektorami łódzkich gimnazjów:

 

W godzinach popołudniowych w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi miało miejsce spotkanie z dyrektorami łódzkich gimnazjów, które – zgodnie z założeniami reformy – w nowym systemie oświatowym przestaną istnieć. Wiceminister Maciej Kopeć zaproponował przekształcenia obecnych gimnazjów w szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące. Przekonywał dyrektorów, że zmiana nie musi oznaczać utraty pracy przez nauczycieli, a nawet może skutkować zwiększeniem ilości etatów. Przedstawione rozwiązania nie spotkały się jednak z zainteresowaniem ze strony obecnych na spotkaniu dyrektorów.

 

Źródło:www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Również zamieszczona w czwartek na stronie MEN informacja nic nie wspomina o decyzji uczestników tego spotkania o ich woli rozmawiania bezpośrednio z minister Zalewską, a nie z jej zastępcą:

 

Podczas popołudniowego spotkania z dyrektorami łódzkich gimnazjów w gmachu urzędu wojewódzkiego, wiceminister edukacji przedstawił harmonogram wdrażania reformy oświaty, warianty przekształceń szkół oraz sytuację nauczycieli z Łodzi w nowym ustroju szkolnym.

 

Wiceminister edukacji podkreślał, że zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli, a nie do ich zmniejszenia.

 

Mamy pełen obraz tego, co w kwestii reformy edukacji dzieje się w regionie łódzkim. Podczas spotkań nie widać było niepokoju, czy nerwowej atmosfery. To pozytywny sygnał – podsumował Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Uczciwiej zredagowano informację o tym spotkaniu na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: 

 

Już po prezentacji gospodarze spotkania byli gotowi do odpowiedzi na pytania ze strony dyrektorów gimnazjów. Nie padło żadne… Za to w imieniu wszystkich dyrektorów mówił szef Gimnazjum nr 1, Bogusław Olejniczak. Zapowiedział, że dyrektorzy placówek będą rozmawiać, ale tylko z minister Zalewską. Po tej deklaracji wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk zakończył spotkanie.

 

Źródło: www.lodzkie.eu

 Zostaw odpowiedź