Firma Wolters  Kluwer zamieściła na swojej stronie internetowej informacje o wynikach drugiej edycji własnego badania sondażowego kadry kierowniczej oświaty „LUXOMETR Oświatowy”, przeprowadzonego w sierpniu i wrześniu tego roku. Oto obszerny fragment tego materiału i linki do pełnej wersji tej  publikacji, a także do strony, poprzez którą można  – bezpłatnie – pobrać ów raport:

 

 

Jak w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odnajduje się kadra kierownicza oświaty? Jakie widzi wyzwania, na czyją pomoc może liczyć i jak ocenia prawo tworzące normy dla funkcjonowania edukacji?

 

Wyniki LEXOMETR-u mówią wprost: dla 80% badanych największe wyzwania związane są z organizacją systemu edukacji, a dla 63% z organizacją pracy placówki. Z kolei dla 41% wyzwania są związane z procesem dydaktyczno-wychowawczym, a dla 37% z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju.

 

Aż 62% naszych respondentów ocenia negatywnie, a 31% przeciętnie jakość wprowadzanych zmian prawnych w ostatnich 3 latach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami unikalnego badania Wolters Kluwer „LEXOMETR Oświatowy. Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli 2023/2024”. Celem jest poznanie wyzwań jakie stoją przed dyrektorami szkół, ich opinii na temat jakości prawa, rewolucji SI, wsparcia jakie pozyskują i innych zagadnień.

 

Obszary, które zostały przebadane:

 

> wyzwania dyrektorów w roku szkolnym 2023/2024

 

> na czyją pomoc mogą liczyć dyrektorzy

 

> jakie kompetencje powinni rozwijać

 

> szanse i zagrożenia związane z rozwojem Sztucznej Inteligencji (SI)

 

> zarządzanie ryzykiem w szkole

 

> ocena jakości prawa.

 

WAŻNE Oprócz aktualnych danych w raporcie zawarliśmy komentarze i porady ekspertów – warto się z nimi zapoznać!

 

Raport powstał na bazie 163 kwestionariuszy wypełnionych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Ankieta miała charakter anonimowy. Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2023 r.

 

Oto fragment raportu:

 

Z czym związane są najważniejsze wyzwania czekające na Panią/Pana

jako dyrektora w roku szkolnym 2023/2024?

 

 

 

75% badanych wskazało więcej niż jeden z zaproponowanych przez nas obszarów.

 

Dla 80% największe wyzwania związane są z organizacją systemu edukacji, dla 63% z organizacją pracy placówki, dla 41% z procesem dydaktyczno-wychowawczym, a dla 37% z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. 36% wskazało planowane zmiany statusu nauczyciela jako źródło problemów. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacząco zmalał odsetek dyrektorów, którzy w wojnie w Ukrainie widzą wyzwania dla siebie.

 

Obecnie jest to 13%, a rok wcześniej 42%. Wśród innych problemów pojawiły się pojedyncze głosy. […]

 

 

 

Cały komunikat o raporcie „Raport LUXOMETR Oświatowy”  –  TUTAJ

 

 

Aby otrzymać (bezpłatnie) raport LEXOMETR  należy wypełnić formularz  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.wolterskluwer.com

 Zostaw odpowiedź