Wczoraj (28 sierpnia 2023 r.) lokalne media łódzkie podały informację, której fragment, zaczerpnięty ze strony „Dziennika Łódzkiego”, przytaczamy poniżej:

 

Foto: Google Street View

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Justynowie w gminie Andrespol

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Justynowie złożyła rezygnację

 

[…]

 

W dniu 23 sierpnia 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Andrespol uchwała nr 1/2023/2024 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie w sprawie wniosku do Wójta Gminy Andrespol o odwołanie Pani Ewy Dereckiej ze stanowiska dyrektora szkoły – informuje Urząd Gminy w Andrespolu. – W dniu 24 sierpnia 2023 r. powołany został zespół kontrolny celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tej sprawie, zgodnie z art. 72 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Uchwała Rady Pedagogicznej wraz z wnioskiem o odwołanie przesłana została do wiadomości Kuratorium Oświaty w Łodzi, z informacją o podjęciu postępowania wyjaśniającego w zakresie właściwości organu prowadzącego.

 

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Pani Dyrektor Ewa Derecka złożyła rezygnację z funkcji Dyrektora Szkoły w Justynowie.

 

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

O sprawie informowaliśmy już 23 sierpnia br. w materiale „Palący problem ŁKO i gminy Andrespol – na progu roku szkolnego”.

 Zostaw odpowiedź