Foto:www.g3.gazetaprawna.pl

 

Marek Pleśniar – dyrektor Biura OSKKO

 

 

20 marca w siedzibie Zarządu Głównego ZNP odbyło się spotkanie z szefem (?) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Markiem Pleśniarem w sprawie zasad powoływania w skład zespołów egzaminacyjnych nauczycieli spoza szkoły, w której odbywa się egzamin.

 

Szef Stowarzyszenia podzielił wątpliwości Związku Nauczycielstwa Polskiego co do podstaw prawnych, pozwalających na korzystanie z pracy nauczycieli niezatrudnionych w danej szkole.

 

Zadeklarował przyjęcie stanowiska ZNP i przekazanie go członkom Stowarzyszenia.

 

Pismo ZNP do Głównego Inspektora Pracy

 

Pismo ZNP do Minister Edukacji Narodowej

 

Pismo ZNP do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Pismo ZNP do dyrektorów szkół

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

 

Oświadczenie OSKKO w sprawie poparcia oczekiwań płacowych nauczycieli    –    TUTAJZostaw odpowiedź