1

 

W poniedziałek, 21 listopada, w auli Politechniki Łódzkiej im. prof. Andrzeja Sołtana odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendiów Prezes Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017, w której uczestniczyło 233 uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Pięcioro z nich (nieznane są kryteria owej selekcji) zostało zaproszonych po odbiór tych dyplomów w dniu 14 października – na uroczystość zorganizowaną przez kancelarię premiera RP. Oto obszerny fragment relacji, jaką o poniedziałkowej uroczystości zamieszczono wczoraj na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi:

 

 

Jesteście najlepszymi z najlepszych. Wierzę, że swoje niezwykłe zdolności wykorzystacie nie tylko dla osiągnięcia szczęścia osobistego, ale także dla dobra społeczności lokalnych i naszej ojczyzny – powiedział kurator Grzegorz Wierzchowski. Kurator podziękował także nauczycielom i rodzicom wspierającym uczniów w rozwijaniu ich pasji i talentów.

 

Gratulacje – w imieniu własnym oraz pani premier Beaty Szydło – złożył stypendystom także wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

 

2

 

W bieżącym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane zostały po raz 20. Mogą je otrzymać uczniowie szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1.otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen

2.wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym (w zespole szkół typuje się po jednym kandydacie z każdej szkoły różnych typów). Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, zatwierdza rada pedagogiczna szkoły. […]

 

 

Źródło (tekst i zdjęcia) : www.kuratorium.lodz.plZostaw odpowiedź