Wczoraj na portalu TVP3 REGIONY zamieszczono informację o konferencji prasowej ministra Czarnka. Oto jej fragment:

 

Foto: Tomasz Gzell/PAP[www.regiony.tvp.pl]

 

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Minister zapowiada spotkanie

 

[…] Szef MEiN był pytany na konferencji prasowej o projekt ustawy przywracający nauczycielom wcześniejsze emerytury. Minister poinformował, że na 1 lutego zaplanowano spotkanie ze związkami zawodowymi, na którym ten temat będzie poruszony.

 

Projekt jest bardzo prosty. Treść artykułu 88 Karty nauczyciela, który nauczyciele stracili w 2009 r., za czasów rządów Donalda Tuska i pani Katarzyny Hall z Platformy Obywatelskiej, byłej minister edukacji, jest prosty. Nie treść tego projektu jest problemem – zaznaczył szef MEiN.

 

Jak dodał, do przeanalizowania zostały zagadnienia dotyczące do tego, „czy, kiedy, których roczników nauczycieli i od którego roku – miałby ewentualnie dotyczyć przywilej przejścia na emeryturę nauczycielską, w związku również z tym, co jest absolutnie nieuniknione, czyli dużo mniejszą liczbą dzieci w polskich szkołach na przestrzeni kolejnych 4-5 lat„.

 

Czarnek oświadczył, że w tej sprawie toczą się też rozmowy z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską.

 

 

 

Źródło: www.regiony.tvp.pl

 

x           x          x

 

 

A tak o tym samym zapowiedzianym spotkaniu informuje ZNP:

 

[…] Po interwencji ZNP, 1 lutego 2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w którym udział wezmą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

 

Przedmiotem spotkania będą podnoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego kwestie dotyczące:

 

>uzgodnienia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (ZNP przedstawi propozycje korzystniejszych rozwiązań płacowych niż proponowane w tym projekcie),

 

>zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela (projekt nowelizacji zgodny jest z postulatem ZNP – likwiduje wartości punktowe przy dokonywaniu oceny pracy!),

 

>zmiany przepisów w sprawie emerytury „stażowej” dla nauczycieli.

 

 

13 stycznia 2023 r. Sejm przyjął propozycję ZNP, która umożliwia powrót do pracy w szkole większej grupie nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne. O zniesienie zakazu pracy w szkole w czasie pobierania kompensówki Związek zabiegał od dawna. 30 listopada 2022 roku podczas ostatniego spotkania w MEiN przedstawiciele ZNP złożyli na ręce ministra edukacji taką propozycję.[…]

 

 

 

Źródło:  www.znp.edu.pl

 

x         x         x

 

 

Na stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie ma na ten temat żadnej informacji – zobacz  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź