Wczoraj (21 grudnia 2023r.) w MEN kierownictwa tego resorty z ministrą Barbarą Nowacką na czele spotkało się z przedstawicielami  9-u organizacji społecznych. Oto informacja o tym wydarzeniu z fanpage Stowarzyszenia Umarłych Statutów:

 

 

21 grudnia 2023 r. w Ministerstwie Edukacji odbyło się spotkanie organizacji społecznych z Ministrą Edukacji Barbarą Nowacką i kierownictwem resortu.

 

Rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed systemem edukacji, w tym związanych z reformą podstawy programowej, koniecznością weryfikacją modelu kształcenia nauczycieli i stworzenia systemu ich wsparcia. Przedstawiliśmy pomysły na to, w jaki sposób rozwiązywać najbardziej palące problemy oświaty i jak zapobiegać kolejnym możliwym kryzysom.

 

Zwróciliśmy uwagę na konieczność wzmocnienia statusu edukacji obywatelskiej i praw uczniowskich. Sugerowaliśmy podjęcie pilnych działań na rzecz wsparcia odporności psychicznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienia funkcji szkoły jako miejsca troski, wsparcia i budowania wspólnoty. Rozmawialiśmy o znaczeniu i roli kuratoriów oświaty w tworzeniu atmosfery pracy w szkole. Zasygnalizowaliśmy, że ważnym i pilnym zadaniem dla resortu powinna być integracja uczniów i uczennic z Ukrainy. Zwróciliśmy także uwagę, że wszelkie zmiany w edukacji powinny poprzedzać rzetelne konsultacje.

 

Zadeklarowaliśmy gotowość współpracy z Ministerstwem w działaniach na rzecz poprawy systemu edukacji i wyraziliśmy nadzieję , że resort nawiąże dialog ze stroną społeczną, a wszystkie istotne dla szkół, uczniów i nauczycieli zmiany będą przeprowadzane w sposób partycypacyjny i przejrzysty.

 

 

>Alicja Pacewicz – SOS dla Edukacji

 

>Iga Kazimierczyk – Fundacja Przestrzeń dla Edukacji/Wolna szkoła

 

>Agata Łuczyńska – Fundacja Szkoła z Klasą

 

>Magdalena Radwan-Röhrenschef – Szkoła Edukacji PAFW i UW

 

>Ewa Kulik-Bielińska – Fundacja im. Stefana Batorego

 

>Karolina Prus-Wirzbicka – SOS dla Edukacji

 

>Łukasz Korzeniowski – Stowarzyszenie Umarłych Statutów

 

>Jędrzej Witkowski – Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

>Piotr Sienkiewicz – Fundacja Civis Polonus

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/StowarzyszenieUmarlychStatutow/

  

 

x          x          x

 

A tak o tym wydarzeniu informowała oficjalna strona MEN:

 

 

Głos strony społecznej ma znaczenie. Spotkanie Minister Edukacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych”  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź