We wtorek, 2 czerwca, w gościnnych murach Gimnazjum Miejskiego Nr 15 im. Aleksandra Rżewskiego przy ul. Sowińskiego w Łodzi odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi. Miejsce i temat tego spotkania nie były przypadkowe.

 

 

1

 

 

Gimnazjum Nr 15 od dawna stara się o budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Jedną z form nagłaśniania , nie tylko swoich potrzeb, w zakresie polepszania bazy sportowej łódzkich szkół było powołanie przed ponad trzema laty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Przyszkolnej Bazy Sportowej „Zamiast Trzepaka”, którego przewodniczącą jest od początku pani Kamila Radzyńska. Stowarzyszenie to, którego siedzibą jest Gimnazjum im. A. Rżewskiego, zrzesza głównie dyrektorów szkół, którzy w tej formie pragną lobbować za sprawą bazy sportowej kierowanych przez siebie placówek.

 


Posiedzenie miało dwa główne punkty porządku obrad. Po części proceduralnej współprowadzący to posiedzenie: szefowie obu komisji: Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji i Jarosław Tumiłowicz – przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Łodzi oddali głos pani Kamili Radzyńskiej, która przedstawiła zebranym obszerną informacje o celach i formach pracy Stowarzyszenia „Zamiast Trzepaka”.

 

 

2

 

Mówiła między innymi, przywołując najpierw opłakany obraz boisk i sal gimnastycznych, o – jak dotąd bezskutecznych – próbach zainteresowania kolejnych władz miasta i Wydziału Edukacji wypracowaniem konkretnych programów remontów i inwestycji w infrastrukturę sportowa łódzkich szkół.

 

 

3

Reprezentanci Wydziału Edukacji UMŁ: Dyr. Krzysztof Jurek, pracownicy – Grzegorz Wilamowski i  Dorota Szafran

 

 

W kolejnej części posiedzenia głos zabierali pracownicy Wydziału Edukacji UMŁ, którzy zaprezentowali swój punkt widzenia na stan boisk i sal gimnastycznych łódzkich szkół – różniący się w swym obrazie od zaprezentowanego przez panią Radzyńską.

 

 

Radni, członkowie obu komisji, zadawali wiele pytań kierowanych do wszystkich referentów. W podsumowaniu głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji radny Pawłowski, który, m.in. zaapelował do radnych, aby zechcieli uczestniczyć w przygotowaniu wniosków do wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020, który powinien zawierać też listę łódzkich szkół wymagających poprawy ich bazy sportowej.

 

 

Gdy tylko zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Miasta Łodzi protokół z tego posiedzenia udostępnimy go Naszym Czytelnikom, aby mogli zapoznać się z wszystkimi wypowiedziami jego uczestników i wyrobili sobie własne zdanie o tym,czy posiedzenie to spełniło oczekiwania jego inicjatorów: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Przyszkolnej Bazy Sportowej „Zamiast Trzepaka” i obecnych na sali dyrektorek szkół.

 

Protokół z posiedzenia   TUTAJ

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź