Na prowadzonym przez spółkę PTWP-ONLINE Sp. z o.o. „Portalu Samorządowym” zamieszczono dzisiaj wywiad z Marcinem Smolikiem -dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat różnic między egzaminem ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony wiosną 2019 r a ostatnim egzaminem gimnazjalnym, który w tym samym roku odbędzie się po raz ostatni.  

 

Sam fakt takiej koincydencji czasowej, będącej skutkiem decyzji o likwidacji gimnazjów i wydłużenia nauki w szkole podstawowej z 6-u do 8-u lat jest powszechnie znany, jednak warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym czym te dwa sprawdziany będą się różniły.

 

Foto: Wojciech Kusiński/PR [www.polskieradio.pl]

 

Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

 

Oto wypowiedzi dyrektora Smolika w odpowiedzi na pytanie, czy egzamin ósmoklasisty będzie się różnił od egzaminu gimnazjalisty?

 

 

Marcin Smolik: Różnice będą i w zakresie merytorycznym, czyli tego, co będzie sprawdzane, i w zakresie – nazwijmy go tak – technicznym.

 

Różnice w zakresie merytorycznym wynikają z różnic w podstawie programowej. Przez najbliższe trzy lata, czyli w roku 2019, 2020 i 2021, egzamin ósmoklasisty będzie sprawdzał to, czego dzieci uczyły się w szkole podstawowej od klasy IV do VI, czyli będzie sprawdzał wymagania zapisane w starej podstawie programowej, oraz to, czego uczyły się w klasie VII i VIII, czyli zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r. Te różnice są mniejsze lub większe w zależności od przedmiotu.

 

W przypadku języka obcego różnice nie są gigantyczne. W przypadku matematyki nowa podstawa programowa jasno określa po raz pierwszy, które wymagania podstawy programowej znajdą się na egzaminie, a których wymagań nie będzie – nauczyciele będą je mogli realizować jeszcze po egzaminie, czyli w maju i czerwcu.

 

Jeśli chodzi o język polski, to różnica wydaje mi się największa między podstawami programowymi. Po pierwsze: na egzaminie ósmoklasisty po raz pierwszy pojawią się pytania z lektur dla klasy VII i VIII i o ile tych lektur dla gimnazjum było tylko kilka, to dla klasy VII i VIII jest 19 pozycji, ale niektóre z nich to wiersze. Będą więc pytania dotyczące lektur. Dużo większy będzie też nacisk na to, na co też większy nacisk kładzie podstawa programowa dla szkoły podstawowej, czyli na tzw. umiejętności retoryczne, a więc tworzenia własnej wypowiedzi.

 

Różnica techniczna między egzaminem gimnazjalnym a egzaminem ósmoklasisty polega natomiast przede wszystkim na tym, że we wszystkich arkuszach: z polskiego, matematyki i języka obcego będzie więcej zadań otwartych – takich, w których zdający sami formułują odpowiedź, wpisują ją lub – jak w przypadku matematyki – muszą przedstawić cały tok rozumowania, czyli pełne rozwiązanie zadania, a nie tylko zaznaczyć odpowiedź.

 

Cała informacja „Egzamin ósmoklasisty a egzamin gimnazjalny w 2019 r. Czym się będą różnić?”   –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Po obszerniejsze informacje na temat obu tych egzaminów odsyłamy na stronę CKE:

 

 

Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018   –   TUTAJ

 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty 2019   –   TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź