Przed kilkoma dniami na internetowej stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pojawił się wart przeczytania artykuł pt. „Dualny system kształcenia”. Ponieważ od pewnego czasu w licznych wypowiedziach i publi- kacjach pojawia się ta nazwa specyficznego trybu nabywania kwalifikacji zawodowych, nierzadko nieadekwatna do opisy- wanej rzeczywistości edukacyjnej, polecamy naszym Czytelnikom lekturę tej publikacji, która w sposób syntetyczny         i kompetentny jednoznacznie rozwiewa wszelkie na ten temat wątpliwości.

 

Dla zachęty udostępniamy początkowe fragmenty tego opracowania:

 

Minęło ponad dwa lata od początku reformy – zmian w kształceniu zawodowym. Wprowadzono nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Uelastyczniono system kształcenia umożliwiający uzyskanie kwalifikacji różnymi ścieżkami oraz ujednolicono dla wszystkich ścieżek egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Wszystkie te kroki związane są z dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W działania te idealnie wpisuje się dualny system kształcenia.

 

Pomimo że system dualny cały czas u nas funkcjonuje, dotychczas nie był odpowiednio eksponowany ani promowany. Często wynikało to z braku wiedzy i informacji o nim. Wiele osób nawet ze środowiska oświatowego postrzegało go jako „procentowo nic nieznaczący margines”. „Margines” ten w kształceniu pracowników młodocianych wynosi obecnie ponad 80%! uczniów – pracowników młodocianych kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych w województwie opolskim. […]

 

Co to jest system dualny?

 

System dualny zwany też przemiennym lub dwutorowym polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych. Jest on bardzo upowszechniony w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii i Francji.

 

W Niemczech „ponad 2/3 młodzieży kończącej szkołę obowiązkową wybiera jako dalszą ścieżkę edukacyjną system dualny”, znajdując później zatrudnienie i to najczęściej u pracodawcy, u którego się kształciła.

 

Model edukacji zawodowej nazywany system dualnym zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną. Praktyka została określona jako zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podobnie jak ma to miejsce przy kształceniu pracowników młodocianych w Polsce.[…]

 

Cały artykuł – TUTAJ

 

Źródło: www.edukator.koweziu.edu.pl

 

 

Warto też dowiedzieć się o dualnym systemie kształcenia w Niemczech z innych źródeł:

 

> Edukacja zawodowa w Niemczech – dualny system kształcenia zawodowego

 

> Edukacja zawodowa w niemieckim systemie dualnym



Zostaw odpowiedź