Władze Łodzi po raz drugi ogłosiły konkurs na organizację zajęć z edukacji nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową w łódzkich gimnazjach. Poprzedni konkurs został nierozstrzygnięty, gdyż zdaniem ówczesnej komisji analizującej zgłoszenia, oferenci którzy chcieli zorganizować takie zajęcia nie spełnili wymagań. Jak informuje Radio Łódź tym razem ma być inaczej:

 

Nie narzucamy swojego programu, według którego te zajęcia miałyby być realizowane. Program zajęć podlega ocenie komisji konkursowej. To aż w pięćdziesięciu procentach wpływa na całkowitą, końcową ocenę – tłumaczy Iwona Iwanicka z Wydziału Zdrowia UMŁ.

 

Nowością w tym roku jest to, że organizatorzy zajęć muszą zorganizować również spotkania informacyjne dla rodziców. – Będą one poprzedzać działania edukacyjne skierowane do młodzieży gimnazjalnej – mówi Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi. – Mamy ogromną nadzieję, że do 2 kwietnia zgłosi się wiele instytucji, które chciałby skorzystać z tego wsparcia miasta i rozpocząć te aktywności – dodaje.

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

 

Program jest adresowany do uczniów łódzkich gimnazjów w wieku 13-16 lat, ale udział w nich weźmie w tej edycji jedynie 300 uczniów. Zanim uczeń będzie mógł wziąć udział w zajęciach zgodę na to będą musieli wyrazić jego rodzice. Program będzie realizowany w formie warsztatów (od 8 do 12 godzin zajęć dla grup 15-20 osobowych), a spotkanie informacyjne rodziców powinny być zaplanowane na 1-2 godziny zajęć. Czytelników zainteresowanych szczegółami konkursu odsyłamy do dokumentów źródłowych:

  •  ZARZADZENIE Nr.5870 NI114 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na edukacji nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, w ramach zadania ,,Profilaktyka HIV wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” oraz powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu jej pracy  – TUTAJ
  • Załącznik, zawierający zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, termin i warunki składania ofert oraz kryteria i tryb wyboru ofert  –TUTAJ

 

O konkursie poinformowała także TV TOYA w swym programie informacyjnym < Wydarzenia >Komentarze niedostępne