Oto przedświąteczne przesłanie Marzeny Żylińskiej, zamieszczone na jej fejsbukowym profilu we wtorek 12 kwietna 2022 roku:

 

 

Jak długo większość dorosłych nie dostrzega, że duża grupa dzieci i młodych ludzi nie może w szkole rozwinąć swojego potencjału, tak długo droga do prawdziwej reformy szkół systemowych jest zamknięta.

 

Musimy dostrzec prawdziwą naturę naszych szkół, zrozumieć, że są oparte na przymusie, że pozbawiają dzieci autonomii i możliwości zaspokajania wielu potrzeb rozwojowych.

 

Droga do prawdziwej, głębokiej reformy systemu edukacji wiedzie przez uświadamianie społeczeństwa, na otwieraniu ludziom oczu, na przekonywaniu, że dobra szkoła nikogo nie przekreśla i wszystkim dzieciom pozwala czerpać radość z rozwoju, również tym nieco wolniejszym, które mierzą się z trudnościami. Bo człowiek, który później nauczył się czytać, może kochać książki, a z dziecka z dysleksją może wyrosnąć pisarz lub pisarka. Wszystko jest możliwe, o ile szkoła nie podetnie takiemu dziecku skrzydeł i nie pozbawi wiary w swoje możliwości.

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/marzena.zylinska

 Zostaw odpowiedź