„Obserwatorium Edukacji” pragnąc umożliwić swoim Czytelnikom zapoznanie się z godnymi przeczytania przemyśleniami na temat nas interesujący, czyli o edukacji właśnie, w tym o różnych jej elementach  szczegółowych, a przede wszystkim o zapowiedzianej przez władze reformie określanej eufemistycznie „Dobrą zmianą”, których autorem jest osoba bezpośrednio niezaangażowana po żadnej ze stron narastającego wokół tej reformy konfliktu, zaprasza do lektury zamieszczonego wczoraj na stronie „Polityka oparta na wiedzy” tekstu doktora habilitowanego Mikołaja Herbsta*, pt.Porozmawiajmy serio o „Dobrej zmianie w edukacji”.

 

 z20418254V,Herbst-Sobczak

Foto: www.google.pl

Dr hab. Mikołaj Herbst

 

 

Oto fragment zaczerpnięty z początkowej części artykułu –  aby zachęcić do przeczytania całości:

 

 

[…] Zaproponowane 27 czerwca zmiany (prezentacja jest dostępna tutaj) dotyczą tak znacznego obszaru polskiej oświaty, i są tak głębokie, że można odnieść wrażenie, iż obecny system edukacji w ogóle nie funkcjonuje i wymaga rewolucji na wszystkich frontach. Nie podzielam tej opinii.

 

Jednocześnie propozycje MEN wydają się w wielu miejscach niespójne. Pomijają także niektóre kluczowe dla jakości edukacji kwestie, których podjęcie jest naprawdę potrzebne. Moim zdaniem dzieje się tak dlatego, że rząd nie traktuje podnoszenia jakości edukacji jako celu nadrzędnego. Oświata jest postrzegana raczej jako środek do urzeczywistnienia pewnej wizji państwa i społeczeństwa, wykraczającej poza kwestie zawiązane ze szkolnictwem.

 

Nie znaczy to jednak, że rząd nie ma racji we wszystkich sprawach. Niektóre elementy przedstawionej diagnozy wydają się słuszne, a kierunki niektórych zmian –  w istocie pożądane. Ponieważ jednak niewiele wiemy o praktycznej stronie realizacji tych zamierzeń, trudno je jednoznacznie ocenić.

 

Warto przyjrzeć się wybranym fragmentom „Dobrej zmiany w edukacji” szczegółowo, punkt po punkcie. Skoncentruję się przy tym na propozycjach związanych z organizacją systemu edukacji, pozostawiając na boku kwestie dydaktyczne i programowe, które zasługują na odrębną analizę dokonaną przez specjalistów w tej dziedzinie. […]

 

 

Cały tekst  Mikołaja Herbsta „Porozmawiajmy serio o „Dobrej zmianie w edukacji”  –  TUTAJ

 

 

*Dr hab. Mikołaj Herbst  –  absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu „Columbia Cooperative Program in Economics” realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Columbia University w Nowym Jorku, diunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych.

 

Więcej o autorze  –  TUTAJ*

 

 *Zamieszczona tam informacja, że dr Mikołaj Herbst to „członek Zespołu Ekspertów ds. Programu Polityki Rodzinnej w Kancelarii Prezydenta RP” informuje o okresie sprzed ostatnich wyborów prezydenckich.

 

 

Informujemy, że pod tym samym adresem można przeczytać inne teksty tego autora, również podejmujące problematykę edukacji:

 

> Porozmawiajmy serio o gimnazjach [listopad 2015]

> Porozmawiajmy serio o sześciolatkach w szkole [grudzień 2015]

> Dziesięć trudnych pytań o edukację w Polsce [styczeń 2016]

> Porozmawiajmy serio o wynagrodzeniach nauczycieli [czerwiec 2016]

 

Jest tam także zamieszczony tekst Porozmawiajmy serio o egzaminach zewnętrznych” [luty 2016], którego autorem jest dr Michał Sitek – zastępca dyrektora do spraw badawczych i wdrożeń Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

 Zostaw odpowiedź