Wczoraj opublikowano na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych informację o raporcie z badań Magdaleny Kamienieckiej „Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych”. Oto fragment tego materiału:

 

Brak dostępu do indywidualnych porad, lęk przed oceną grupy rówieśniczej, dużo pytań i wątpliwości co do wyboru przyszłego zawodu oraz mała wiara w możliwą pomoc ze strony doradcy – tak niepokoje gimnazjalistów podsumowała dziś Magdalena Kamieniecka, autorka badania „Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych”.

 

Trzecia klasa gimnazjum to czas podejmowania decyzji o wyborze szkoły. Uczniowie potrzebują jednak pomocy już wcześniej, a przede wszystkim – bardziej konkretnych informacji o możliwościach i zawodach. Badanie „ Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych” dotyczyło doradztwa zawodowego na poziomie przejścia z edukacji w gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej. Obejmowało osoby zaangażowane w proces wyboru drogi kształcenia, czyli rodziców, doradców zawodowych oraz nauczycieli.

 

Badanie miało charakter jakościowy, realizowano je w Tarnowie i Słupsku. Wywiady grupowe i indywidualne przeprowadzono w okresie listopad – grudzień 2014 roku. Badaniem objęci zostali: uczniowie klas II i III gimnazjum, uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych, rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi i nauczyciele WOS. W sumie 135 osób.

 

Wyniki badania wzbogacają wiedzę o potrzebach młodzieży w klasach I–III w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych, pokazują wpływ rodziców, rodzeństwa i nauczycieli na te decyzje, identyfikują bariery i problemy, wskazują, co można zrobić, by lepiej pomóc młodym ludziom.[…]

 

 

Oto tytuły kolejnych akapitów tego materiału:

 

> Od I klasy do III
> Dopasowanie doradztwa do potrzeb odbiorców
> Treść zajęć
> Forma zajęć
> Czas realizacji doradztwa
> Rodzice wobec decyzji swoich dzieci
> Podsumowanie – samodzielność czy samotność?

 

 

Prezentacja wyników badania „Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych

 

Raport podsumowujący z badania „Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych”

 

Źródło: www.ibe.edu.plZostaw odpowiedź