Dziś, w kameralnym wnętrzu czytelni Biblioteki Czterech Kultur przy ul. Brzeźnej w Łodzi, która jest jedną z filii Biblioteki Miejskiej, odbyło się spotkanie „Dzieciństwo to nie wyścigi. Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Jego uczestnikami byli nie tylko nauczyciele, ale także rodzice uczniów.

 

 

Spotkanie prowadziła dr Marzena Żylińska, która w jego pierwszej części dokonała syntezy podstaw teoretycznych idei zastąpienia kultury nauczania kulturą uczenia się, a także zaprezentowała dostępne publikacje metodyczne, które można wykorzystywać w swej pracy w szkole.

 

W drugiej części spotkanie przebiegało w formule swobodnej dyskusji, w której obie „strony”: nauczyciele i rodzice dzielili się swoimi poglądami na temat przyczyn, które sprawiają, że przytłaczająca część obu tych środowisk uważa, iż uczniowie muszą być oceniani i w ten sposób „motywowani” do pamięciowego, odtwórczego utrwalania wiedzy, potrzebnej im jedynie do zaliczania kolejnych sprawdzianów. Nie trzeba chyba informować, że obecni na tym spotkaniu są zwolennikami stwarzania uczniom przestrzeni do samodzielnego zdobywania wiedzy i nabywania kompetencji, niezbędnych w czekającej ich w dorosłym życiu rzeczywistości.

 

 

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość nabycia publikacji, na które powoływała się dr Żylińska podczas swego miniwykładu.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź