Foto: www.google.pl

 

Dr hab. Małgorzata Żytko, profesor UW

 

 

Na portalu  oswiata.abc.com zamieszczono fragment wywiadu, jaki z dr hab. Małgorzatą Żytko – prof. UW, kierownikiem Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli – przeprowadziły: Małgorzata Pomianowska – redaktor naczelna „Dyrektora Szkoły” i Małgorzata Stańczyk –dziennikarka tego miesięcznika. Ze względu na temat tej rozmowy –  nauczyciele potrzebują więcej autonomii, zamieszczamy link do tej informacji i jej fragmenty:

 

Prof. Żytko: – Na uczelniach pedagogicznych pokutuje przekonanie, że z praktyką można owszem mieć czasem kontakt, ale konferencje stricte naukowe są bardziej godne uwagi. Nie wyobrażam sobie swojej pracy bez integrowania tych dwóch obszarów: badań oraz tego, co wynika z praktyki  

 

DSz: – Czego potrzeba, by taka współpraca się zacieśniała?

– Nadrzędną sprawą jest większy poziom zaufania społecznego. Cały czas wzajemnie się kontrolujemy. Dlatego taką rzadkością jest współpraca poszczególnych szkół, tutoring koleżeński. Tymczasem placówki, które robią coś ciekawego, mogłyby otwierać się na inne i pokazywać, jak pracują. Niestety, każde takie wejście kogoś z zewnątrz traktowane jest jako potencjalne zagrożenie. Nauczyciele rzadko dzielą się swoimi pomysłami w obawie, że ktoś inny wykorzysta je do awansu zawodowego, wpisując jako swoje. Cały czas żyją w lęku, niepewności jutra, braku wzajemnego zaufania.

 

– Co by sprzyjało wzrostowi poziomu zaufania?

– Zarówno szkoła, jak i nauczyciele powinni mieć większą autonomię. W ewaluacji szkół często mamy do czynienia z sytuacją, że przychodzą osoby z zewnątrz, przynoszą pulę pytań związanych z weryfikowaniem z góry ustalonych standardów jakości i próbują taką ramkę przyczepić do konkretnej szkoły. A ta, choć bardzo dobrze pracuje, nie mieści się w założonych ramach. Powinniśmy dać nauczycielom, szkolnej społeczności szansę, by to oni także wypracowali swoje cele, do których dążą, określali kryteria ich ewaluacji i pokazywali różne perspektywy i interpretacje w procesie ich realizacji. Peter Moss podkreśla konieczność wychodzenia poza tradycyjny dyskurs jakości podporządkowany narzuconym z zewnątrz standardom. Instytucja edukacyjna może stać się forum dyskusji usytuowanym w społeczeństwie obywatelskim.[…]

Nie ma chyba drugiego zawodu, do którego przychodziłby wykształcony człowiek, a scenariusze lekcji i rozkład materiału pisałoby za niego wydawnictwo. Czy prawnikowi lub lekarzowi ktoś pisze scenariusz rozprawy bądź plan leczenia? Dlaczego nie mamy zaufania do tych ludzi? I dlaczego nauczyciele pozwalają sobie na tak głęboką ingerencję w swój zawód? […]

 

Cały tekst „Prof. Żytko: nauczyciele potrzebują więcej autonomii”  –  TUTAJ

 

 

Wywiad dostępny jest w lutowym numerze „Dyrektora Szkoły”

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.plZostaw odpowiedź