Foto: www.cezaskielce.pl

 

Kto spełni oczekiwania WŁADZY? 

 

 

[…] MEN chce obniżyć wymogi dotyczące kandydatów na dyrektorów szkół – teraz przepis wymaga od nich uzyskania noty wyróżniającej. Po nowelizacji, nad którą pracuje resort, wystarczyć będzie ocena bardzo dobra.

 

Projektodawca doszedł do wniosku, że tak restrykcyjny wymóg sprawi, że bardzo niewiele osób będzie mogło zostać dyrektorem szkoły – mówi nam Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodaje, że kolejną przeszkodą jest fakt, że kryteria i regulaminy są tak sformułowane, że wielu dyrektorów nie miałoby szans na ich spełnienie.

 

[…] Nowelizacja ustawy nie ma szans na wejście w życie do 1 września 2018 r. Ale to nic wyjątkowego, jeżeli  chodzi o nowe regulacje ws. oceniania nauczycieli. Póki co brakuje m.in. przepisów wykonawczych określających kryteria oceniania pedagogów w szkołach podległych resortom: sprawiedliwości i kultury. […] W przypadku oceniania dyrektorów szkół wskaźniki określają kuratorzy oświaty – muszą się oni porozumieć z samorządami. Potem dokumenty opiniują organizacje związkowe. Z tym również jest problem – do zaopiniowania trafiają projekty, które nie zostały omówione z samorządowcami. […]

 

 

Cała informacja „Dyrektor niekoniecznie z oceną wyróżniającą”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

UWAGA: Pogrubienia i podkreślenia fragmentów tekstu – redakcja OE.

 Zostaw odpowiedź