Udostępniamy dzisiaj (6 października 2023 r.) tekst z bloga Danuty Sterny, który został tam zamieszczony w środę 4 października:

 

 

10 skutecznych sposobów na zakończenie lekcji

 

Rys. Danuta Sterna

 

 

Najczęściej te kilka minut poświęcone jest zadawaniu pracy domowej lub jej sprawdzaniu. Ale lepiej byłoby, gdyby w tym czasie podsumować to, czego uczniowie się nauczyli, rozwiać ewentualne wątpliwości lub zaplanować, co jeszcze uczniom może być potrzebne i jakie mają pytania. Takie zakończenie wymaga wcześniejszego zaplanowania.

 

Oto 10 pomysłów na zakończenie lekcji.

 

1.Podsumowanie za złotówkę 

 

Nauczyciel prosi uczniów, aby napisali podsumowanie tego, czego się nauczyli. Prosi uczniów o napisanie podsumowania w 10 słowach. Każde użyte przez nich słowo będzie warte 10 groszy. Zmusza to uczniów do krótkiej wypowiedzi i syntezy, tego czego się nauczyli. Zebranie podsumowań uczniów daje nauczycielowi informację, czego naprawdę uczniowie się nauczyli i co było dla nich najważniejsze.

Sumę (w tym przypadku złotówkę), można zmieniać w zależności od potrzeb.

 

2.Podsumowanie ze słowami kluczowymi.

 

Nauczyciel wraz z uczniami określa słowa kluczowe do tematu i prosi uczniów o napisanie podsumowania z użyciem tych określeń. Wspólne zastanowienie się nad listą pojęć pomaga uczniom użycie w podsumowaniu, ważnych terminów.

 

3.Pogodnie i pochmurno

 

Jest to forma wyjściówek, w której uczniowie notują dwie sprawy:

 

-co jest jasne w tym, czego się nauczyli (co rozumieją),

-co jest pochmurne (z czym mają problem w zrozumieniu).

 

4.Docenienie i przeprosiny.

 

Uczniowie siadają w kręgu i wybierają jeden z dwóch tematów:

-Komu lub czemu mogę podziękować?

-Kogo lub co mogę za coś przerosić?

 

Takie podsumowanie najlepiej jest zrobić na koniec dnia. Jeśli się je stosuje systematycznie, to uczniowie już w trakcie lekcji zastanawiają się, o czym powiedzą w podsumowaniu.

 

5.Nagłówki

 

Uczniowie w parach tworzą nagłówki do gazety na temat poznanego tematu. Można poprosić uczniów, aby każdy z osobna napisał swoja propozycję, a następnie na podstawie pracy każdego z uczniów, wybrali jeden nagłówek do przedstawienia. Można zamiast przedstawiania ustnego wywiesić nagłówki na ścianie, aby wszyscy uczniowie mogli się z nimi zapoznać.

 

6.Sygnalizacja świetlna

 

Nauczyciel wiesza na plakacie sygnalizację świetlną i uczniowie wychodząc z sali lekcyjnej wybierają po jednej karteczce każdego koloru i piszą na niej:

-Zielone – czego się nauczyłam/em

-Żółte – wątpliwość

-Czerwone – czego nie rozumiem

 

Jest to też bardzo pożyteczna informacja dla nauczyciela.

 

7.Kamień, papier, nożyce

 

Uczniowie w miejsce kamienia zapisują – co było trudnego, w miejsce papieru – główną ideę tematu, a w nożycach – co było łatwe.

 

8.Quiz

 

Nauczyciel układa na podsumowanie quiz, można  posłużyć się Kahootem. Ale jeszcze lepiej jest poprosić uczniów o wymyślenia pytań do quizu, które można potem użyć w podsumowaniu lekcji innej klasy. Ostatnie badania sugerują, że generowanie dobrych pytań sprzyja głębszemu zaangażowaniu w treść i poprawia retencję.

 

9.Plaża/kostki

 

Można zapisać pytania podsumowujące na piłce plażowej (np. Czego się nauczyłeś?, Co było dla Ciebie wyzwaniem) i poprosić uczniów, aby uczniowie rzucali piłkę między sobą i odpowiadali na pytania. Można też użyć zamiast piłki kostkę dydaktyczną (dostępna w księgarni Civitas).

 

10.Optymistyczne zamknięcia

 

Uczniowie określają jednym słowem, jak się czują danego dnia lub podają jedno słowo kluczowe dla tematu. Z określeń można sporządzić chmurę wyrazową, która pokazuje nastrój lub wiedzę klasy.

 

Innym wariantem można być ustawienie się uczniów w linii od: jestem zdezorientowany – do wszystko w porządku.

 

Takie ćwiczenie buduje relacje w klasie.

 

 

Te 10 pomysłów przedstawił w swoim artykule Andrew Boryga

 

 

 

Źródło: www.osswiata.ceo.org.pl

 Zostaw odpowiedź