Poniżej zamieszczamy fragmenty informacji „z różnych źródeł”, ułożone według chronologii zdarzeń, jakie miały dziś miejsce w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

 

 

Portal „DO RZECZY”

 

Dzisiaj rano minister edukacji zapowiedziała, że na spotkanie z nauczycielami przygotowano nowe propozycje, które mają doprowadzić do porozumienia. – Nie spotkalibyśmy się, gdyby nie było nowej propozycji, ale z szacunku dla związków zawodowych, to właśnie one się pierwsze dowiedzą – mówiła w poranku Radia ZET minister edukacji Anna Zalewska.

  

Dalej minister edukacji mówiła o szacunku dla nauczycieli, którzy jej zdaniem „byli lekceważeni przez jej poprzedników”. – Przypominam, że ostatnia podwyżka w 2012 r. była i ona wynosiła trochę powyżej 3%. Przez wiele lat zabierane przywileje i m.in. dodatkowe obowiązkowe za darmo godziny – dodała Zalewska.

 

[…] Anna Zalewska opuściła salę, do której zaprosiła związki zawodowe na rozmowy płacowe, ponieważ jej zdaniem jest nas za dużo – poinformowali związkowcy, którzy przyjechali do centrum „Dialog” na spotkanie z minister edukacji.

 

Foto:www.twitter.com/OPZZcentrala/

 

 

Przed chwilą minister Anna Zalewska opuściła salę, do której zaprosiła dziś związki zawodowe na rozmowy płacowe. Jej zdaniem, jest nas za dużo. Na negocjacje przyjechał Zarząd Główny ZNP. Jesteśmy razem z FZZ gotowi do rozmów, czekamy. Oświatowa Solidarność wyszła z sali razem z minister edukacji” – podaje ZNP na Facebooku.

 

Źródło: www.dorzeczy.pl/kraj/

 

 

Portal Samorządowy”

 

Na godz.11 minister zaprosiła wszystkie działające w oświacie związki zawodowe. Przybyli m.in. prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz wraz z całym kilkudziesięcioosobowym zarządem głównym związku, przewodniczący OPZZ Jan Guz, a także przedstawiciele Forum Związków Zawodowych z przewodniczącym Branży Nauki i Oświaty Sławomirem Wittkowiczem. Członkowie ZNP przyszli ubrani w żółte kamizelki, podobne do tych, jakie noszą związkowcy protestujący we Francji.

 

Foto: www.money.pl

 

Niestety chwilę po przyjeździe minister wyszła z sali.

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Portal TVN24

Foto: www.twitter.com/MEN_GOV_PL

 

Rozmowy ze związkowcami zostały wznowione ok. godz. 13

 

[…] Po godzinie 15. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie zakończyły się rozmowy między zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego i minister edukacji Anną Zalewską.

 

Zabrakło jakiegokolwiek konkretu, który odnosiłby się do propozycji wzrostu wynagrodzenia o tysiąc złotych, a mówienie ‚idźcie do samorządów, tam szukajcie pieniędzy’ jest po prostu niedorzecznością – ocenił prezes ZNP po wyjściu z rozmów. Na pytanie, jakie padły propozycje ze strony minister Zalewskiej, odpowiedział, że „żadne”. – Pani minister jak mówi, że będzie rozmawiać, to tylko mówi, że będzie rozmawiać – stwierdził. – Pani minister próbuje nas skonfliktować z samorządami (…), próbuje powiedzieć, że będzie oferowała dodatkowe wsparcie dla (nauczyciela – red.) stażysty, chociaż wcześniej zabrała awans zawodowy tym stażystom. Pani minister mówi, że będzie próbowała szukać oszczędności, tylko tyle, że nie w budżecie MEN, tylko w kieszeniach nauczycieli i sami mamy sfinansować sobie podwyżkę, bo do tego sprowadza się retoryka i propozycja MEN – powiedział szef ZNP.

 

Dodał, że związek nie aprobuje przedstawionego przez MEN projektu rozporządzenia ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. – Rozpoczynamy procedury związane z podejmowaniem stosownych uchwał. Natomiast MEN zmarnowało czas, bo skoro zadeklarowało, że ma pewne propozycje do przedstawienia środowisku nauczycielskiemu, to na to liczyliśmy. Niestety po raz kolejny pani minister poza pustosłowie i taką czczą demagogię niestety nie wyszła, więc nie pozostaje nam nic innego, jak skorzystać z uprawnień leżących po stronie związków zawodowych, realizując ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – powiedział Broniarz.

 

Więcej    –    TUTAJ

 

Źródło:www.tvn24.pl

Oficjalna strona KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat z rozmów z MEN w dniu 10 stycznia 2019r.

 

Jest wstępna zgoda minister Anny Zalewskiej na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 r. – potwierdza Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Dzisiaj (10 stycznia) w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z szefową resortu edukacji. Minister Anna Zalewska zaprosiła reprezentację KSOiW NSZZ „S” na odrębne rozmowy.

 

Cieszymy się z zapowiadanej podwyżki wynagrodzeń. To spełnienie naszego postulatu dotyczącego podwyżki płac. Przypomnę, że został on sformułowany w stanowisku podjętym przez Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „S” w maju 2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz stanowisku Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w październiku 2018 r. w Częstochowie – mówi przewodniczący KSOiW NSZZ „S”.

 

To niejedyne ustępstwa, na które zgodziła się minister edukacji. Większość postulatów przedstawianych przez „Solidarność” pracowników oświaty ma zostać zrealizowana, a są to m.in.: usunięcie niekorzystnych przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, likwidacja godzin karcianych – zmiana art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela według propozycji KSOiW NSZZ „S”, usunięcie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela umożliwiającego zatrudnianie nauczycieli na umowy terminowe, zmiana interpretacji art. 42 ust. 5c dotyczącego uśredniania pensum osób wykonujących różnego rodzaju zajęcia w szkole w ramach jednego stosunku pracy, a także usunięcie przepisu, który pozwalałby na prowadzenie zajęć szkolnych 6 dni w tygodniu.

 

Jeżeli postulaty, o których dziś rozmawialiśmy, nie zostaną zrealizowane, nie wykluczam akcji protestacyjnej. Taka decyzja musiałaby być jednak podjęta przez Radę KSOiW NSZZ „S”, która ma się odbyć 15 lutego w Zakopanem – dodaje Ryszard Proksa. 

 

,15 stycznia kolejne ważne spotkanie ¬– Rady KSOiW NSZZ „S” z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotrem Dudą.

 

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

Komunikat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 

10 stycznia Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 Zostaw odpowiedź