Wczoraj „Obserwatorium Edukacji”, na zaproszenie organizatorów, uczestniczyło w niezwykłym wydarzeniu, jakiego gospodarzami byli nauczyciele i uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi. Tym nietypowym wydarzeniem była debata o edukacji: „Polityka państwa i samorządu – uzdrawiają czy pogarszają polską oświatę?”, w której uczestniczyli, na równorzędnych prawach, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście – w tym przedstawiciele administracji oświatowej a także uczniowie i dyrektorzy z kilku łódzkich liceów.

 

2

 

 

1

 

Za prezydialnym stołem zasiedli (od lewej): dr hab. Beata Jachimczak – dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, Dariusz Chętkowski – nauczyciel XXI LO, autor znanego „Belferbloga”, któremu powierzono prowadzenie debaty, Małgorzata Zaradzka-Cisek – dyrektor XXI LO oraz wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego tej szkoły – Katarzyna Baranowska.

 

 1a

Za stołami przeznaczonymi dla zaproszonych gości zasiadła także reprezentacja łódzkiej Młodzieżowej Rady Miejskiej, z jej przewodniczącym – Mikołajem Jasińskim (pierwszy z lewej).

 

Po wprowadzeni, w wykonaniu Dariusza Chętkowskiego, w którym min. przywołał szereg – skrajnych – opinii o polskiej edukacji, zebrani wysłuchali, udokumentowanej licznymi cytatami, obszernej relacji o historii polskich reform oświatowych, począwszy od roku 1999, którą przedstawiła Katarzyna Baranowska z SU XXI LO.

 

Po takim wprowadzeniu rozpoczęła się pierwsza część debaty, poświęcona zagadnieniom systemu edukacji w Polsce. Po chwili wyczekiwania, jako pierwszy zabrał głos… uczeń miejscowego liceum Adam Brancewicz.

 

4

Adam Brancewicz

 

Po nim ruszyła lawina dyskutantów. Głos zabierali zarówno usadzeni przy stołach goście, jak i uczniowie miejscowej szkoły, zasiadający w rzędach krzeseł w drugiej części sali.

 

4a

 

3

 

Niemożliwe jest zrelacjonowanie tak bogatej w dyskutantów i prezentowane poglądy dyskusji w formule tej relacji. Podobnie jak druga jej część, poświęcona lokalnym problemom łódzkiej edukacji, dostarczyła bardzo bogatego materiału, którego analiza ma zaowocować opracowaniem syntetycznego dokumentu, zawierającego najważniejsze wnioski, płynące z owej wymiany myśli, do jakiej stworzono szansę podczas tego „spotkania pokoleń”. Zostanie on udostępniony na stronie OE w terminie późniejszym.

 

W uzupełnieniu tej relacji należy jeszcze poinformować, że wprowadzeniem do drugiej części debaty był obszerny – wspierany prezentacją wyników badań naukowych – referat , który wygłosił zaproszony przez organizatorów ekspert – dr Artur Gajdos z Katedry Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

5

 

 

6

 

Celem tego wystąpienia było zaprezentowanie uczestnikom debaty przewidywań naukowców, budujących modele prognostyczne krajowego i regionalnego (łódzkiego) rynku pracy w perspektywie 2020 roku i wynikających z tej wiedzy przewidywań co do zapotrzebowania na określone kwalifikacje, co powinno stanowić bazę do racjonalnych decyzji o wyborze ścieżki kariery zawodowej.

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne