20 marca Danuta Sterna zamieściła na swoim blogu kolejny tekst – tym razem z myślą o ukraińskich uczniach w polskich szkołach. Zamieszczamy jedynie jego pierwszą część, gdyż to co najcenniejsze – propozycje graficzne, ilustrujące projekt – najlepiej będzie oglądać na stronie bloga:

 

Rysunek: Danuta Sterna

 

 

OK zeszytu prowadzany przez opiekunów świetlic, nauczycieli wychowawców lub nauczycieli uczniów obcojęzycznych

 

Propozycja prowadzenia OK zeszytu poza lekcjami w szkole, zarówno dla uczniów w świetlicy, jak i uczniów ukraińskich. We wpisie:

>Opis pomysłu

>List do ucznia po polsku i po ukraińsku

>Wklejki do zeszytu

 

I.Wrócił temat prowadzenia OK zeszytu poza lekcjami w klasie szkolnej. Do tej pory nie mamy wielu zwolenników prowadzenia OK zeszytu w świetlicy. Ale teraz, gdy przybyło do nas wielu uchodźców z Ukrainy, może to jest pomysł, który można wykorzystać.

 

Idea jest prosta: zaproponować uczniowi prowadzenie zeszytu na temat, który go interesuje.

 

Jak to mogłoby wyglądać w świetlicy lub podczas pobytu ucznia ukraińskiego w polskiej szkole?

 

Nauczycielka lub nauczyciel pyta, co ucznia interesuje i proponuje mu prowadzenie zeszytu na ten temat. W sprawie przedmiotu zainteresowania można porozumieć się z uczniem również w obcym języku np. poprzez tłumacza internetowego, w języku angielskim lub z pomocą mamy lub innego ucznia.

 

Jeśli uczeń już wybrał to, co chciałby poznać lepiej, to można mu zaproponować prowadzenie OK zeszytu na ten temat. Pierwszym krokiem jest ustalenie – jaki uczeń ma cel, co chciałby poznać, do czego będzie dążył. Następny krok polega na ustaleniu kryteriów sukcesu – z czego uczeń będzie zadowolony, co da mu informację, że cel osiągnął.

 

Dalej już wszystko zależy od ucznia, jego OK zeszyt należy do niego. Może zamieszczać w nim zdjęcia, materiały, artykuły, rysunki, mapy myśli itd.

 

Można umówić się z uczniem na stop klatki, w których uczeń pokazuje swój OK zeszyt nauczycielowi lub innemu uczniowi. Oglądający OK zeszyt może dać (jeśli uczeń chce) informacje zwrotną, która powinna zawierać: to co uczeń zrobił dobrze (co udało mu się już wykonać z założonych kryteriów), czego jeszcze nie ma i wskazówki, jak może nad tym pracować. Informacji zwrotnej może udzielać inny uczeń, np. uczniowi mówiącemu po ukraińsku, inny uczeń mówiący w tym języku.

 

W trakcie prowadzenia OK zeszytu, uczeń zamieszcza w nim refleksję, na temat tego, czego się nauczył, co mu się podobało i to z czym miał trudności.

 

Warto ustalić ile czasu będzie trwało prowadzenie OK zeszytu, aby można było podsumować pracę i świętować osiągnięte sukcesy.

 

Wypełniony OK zeszyt jest wspaniałą pamiątka uczenia się.

 

Warto spróbować z kilku powodów:

>Dziecko samo decyduje o swoim OK zeszycie i dzięki jego prowadzeniu uczy się, że jest sprawczy i samosterowny.

>Pozwala zająć myśli ucznia, sprawami niezwiązanymi bezpośrednio z wojną.

>Nadaje sens uczeniu się.

>Pozwala zająć ucznia, który czuje się obcy w szkole z polskimi dziećmi.

 

Temat OK zeszytu musi być wybrany przez ucznia, powinniśmy pozwolić mu na wybór, choć ten wybór może nam się wydawać mało ważny. Może to być np.: znajomość marek samochodów, przepisy na potrawy (np. polskie), historia mody, znajomość geografii kraju lub regionu, tworzenie słownika nieznanego języka, drzewa w okolicy itp.

 

 

II.Jeśli nauczycielka lub nauczyciel zdecyduje się prowadzić OK zeszyt z dzieckiem ukraińskim powinien przedstawić mu opis pomysłu, może to wyglądać w ten sposób:

 

Wersja polska

 

Proponuję Ci abyś zajęła/zajął się tym co Ciebie interesuje. Zastanów się, co byś chciał poznać, może to być wszystko, czym tylko jesteś zainteresowana/y, decyzja zależy od Ciebie! Mam dla Ciebie zeszyt, który nazywamy OK zeszytem i który należy całkowicie do Ciebie. Jak już wybierzesz temat, to sformułuj go w formie celu – co chciałabym/chciałbym osiągnąć, do czego będę dążyć. Czyli określasz cel. Potem zastanów się, co będzie cię satysfakcjonowało na zakończenie pracy z celem, czyli kryteria sukcesu. Powinny być określone bardzo konkretnie, abyś po pewnym czasie mogła/mógł ocenić – co ci się udało osiągnąć. Możemy się umówić za tydzień, że mi pokażesz zeszyt i razem ocenimy, co się udało, a co nie. Możemy poprosić innego ucznia, aby nam w tym pomógł. Będziemy odnosić się tylko do kryteriów sukcesu, które sam sobie postawiłeś, zauważymy, które z nich zostały osiągnięte, które jeszcze nie i pomyślimy o wskazówkach, dotyczących dalszych Twoich działań.

 

W swój OK zeszyt wpisuj swoje refleksje – czego się nauczyłeś, co jeszcze Cię interesuje, jakie masz trudności. To będzie unikalny zapis Twojego uczenia się.

 

Pamiętaj, że możesz liczyć na moją pomoc. Powodzenia z OK zeszytem!

 

Wersja ukraińska

(tłumaczenie Luda Krawczenko)

 

Я пропоную вам подбати про те, що вас цікавить. Подумайте, що б ви хотіли знати, це може бути все, що вас цікавить, рішення за вами! У мене для вас є блокнот, який ми називаємо ОК, і який повністю належить вам. Вибравши тему, сформулюйте її у вигляді мети – чого б я хотів досягти, до чого прагнутиму. Отже, ви визначаєте мету. Потім подумайте, що вас задовольнить в кінці роботи з метою, тобто критеріями успіху. Їх слід визначити дуже конкретно, щоб через деякий час ви могли судити, чого ви досягли. За тиждень ми можемо домовитися, що ви покажете мені блокнот і разом оцінимо, що вийшло, а що ні. Ми можемо попросити іншого студента допомогти нам у цьому. Ми будемо посилатися лише на критерії успіху, які ви встановили для себе, зауважимо, які були досягнуті, а які ще не досягнуті, і подумаємо про поради щодо ваших наступних кроків. У зошит ОК запишіть свої роздуми – чого ви дізналися, що ще вас цікавить, які у вас труднощі. Це буде унікальний запис вашого навчання. Пам’ятайте, що ви можете розраховувати на мою допомогу. Удачі з блокнотом OK!

 

III. „Wklejki”  […]

 

 

Dalsza część materiału  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.osswiata.ceo.org.pl

 Zostaw odpowiedź