Oto najnowszy tekst Danuty Sterny z jej nowej strony „OKNAUCZANIE”:

 

Rys. Danuta Sterna

 

5 pytań dla uczniów uczących się nowego materiału

 

Uczniowie stale uczą się czegoś nowego, jednak często już opanowane wiadomości nie łączą się im z nowo poznawanymi. Uczniowie nie wiedzą, po co poznają nowe zagadnienia i jak one wynikają z już poznanych. Jeśli są tylko odbiorcami tego, co jest w programie nauczania, to nie mogą wziąć odpowiedzialności za swoją naukę.

 

W tym wpisie przedstawię pięć prostych pytań, które mogą pomoc uczniom powiązać, to co już znają, z tym co poznają.

 

1. Co mnie w tym zastanawia, jakie mam pytania?

 

Nauczyciel poleca uczniom przejrzenie przygotowanego (krótkiego) materiału dotyczącego nowego tematu i zastanowienie się nad powyższym pytaniem. Warto pozwolić uczniom na wymianę w parach, a potem podzielenie się odpowiedziami na forum klasy.

 

Dzięki temu nauczyciel może zobaczyć, co interesuje uczniów i jak może dalej poprowadzić lekcję. Ważne jest, aby uczniowie mogli swobodnie udzielać odpowiedzi, a nie domyślać się, na czym zależy nauczycielowi.

 

2. Które pojęcia i terminy są dla mnie nowe, a które już rozpoznaję? 

 

Uczniowie myślą, że coś już znają lub wiedzą, ale nie zawsze to, co sadzą  pokrywa się z rzeczywistością. Badania pokazują, że często uczniowie przeceniają stan swojej wiedzy, i jej rozumienie. Dlatego warto ustalić, co już jest znane, a co jeszcze nie. Nauczyciel może też błędnie przewidywać sytuację, gdyż może zakładać, że jeśli coś już kiedyś było, to pozostało w głowach uczniów.

 

Można wypisać nowe terminy w tabelce i przy każdym z nich polecić uczniom zaznaczenie: „ wiem”, „trochę wiem” lub „w ogóle tego nie wiem”. Dzięki temu widać, które z pojęć wymagają szczegółowego wyjaśnienia.

 

3. Jak to się ma do tego, co już wiem? 

 

Początek nowego tematu stanowi dla uczniów doskonałą okazję do głębszego przemyślenia, w jaki sposób to, czego się uczą, jest powiązane z ich wcześniejszą wiedzą. Może w tym pomoc stworzenie mapy myśli, złożonej z nowych pojęć. Pokazuje ona relacje między nowym, a już poznanym. Pomocnym pytaniem może być: Do czego to jest podobne?, lub Z czym mi się to kojarzy?

 

4. Jakie mam pytania?

 

Wielu uczniów nie ma w zwyczaju zadawania pytań, ale można ich do tego zachęcić. Można bardziej sprecyzować pytanie np.: Co było dla mnie najbardziej niejasne w materiale omawianym dzisiaj na lekcji?. Dzięki temu nauczyciel widzi, gdzie są problemy i może lepiej je wyjaśnić.

 

Dla wielu uczniów zaproszenie do wyrażania wątpliwości i pytań może nie być łatwe. Dlatego zwyczaj zadawania powyższego pytania może ich ośmielić. Ważne jest zapewnienie uczniów, że nie ma głupich pytań.

 

5. Dlaczego to, czego się uczę jest ważne?

 

Refleksja ucznia na temat sensu i przydatności tego, czego się uczy jest nie do przeceniania. Poczucie sensu niezwykle angażuje uczniów.

 

Można zachęcić uczniów do odpowiedzi na to pytanie poprzez zorganizowanie wymiany w parach, a potem podzielnie się na forum klasy.

 

Skorzystałam z artykułu Paige Tutt

 

 

 

Źródło: www.oknauczanie.pl

 Zostaw odpowiedź