Dobrze nam znana autorka, ekspertka merytoryczna w programie Szkoła Ucząca Się, Danuta Sterna w swej najnowszej, zamieszczonej dziś na portalu „EDUNEWS” publikacji zatytułowanej „Widoczne nauczanie”, przypomina główne myśli, opublikowanej przez dziesięcioma laty, książki Johna Hattiego o takim samym tytule (Visible Learning). Poniżej przytaczamy fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji. Pogrubienia w cytatach – redakcja OE:

 

Foto: www.civitas.com.pl

 

W 2019 roku przypada dziesiąta rocznica opublikowania przez Johna Hattiego obszernej bazy danych z badań edukacyjnych – Visible Learning. Wnioski pozostają niezmienne, mimo dołączania coraz to nowych danych.

 

Kluczowym przesłaniem badań jest to, że istnieją interwencje edukacyjne, które wydają się działać lepiej niż inne, na poprawę wyników uczenia się uczniów oraz takie, które w rzeczywistości nie są zbyt użyteczne, jeśli chodzi o uczenie się. Jeśli szkoły stawiają sobie za główny cel – pomagania uczniom w nauce i skupienie się na procesie uczenia się i na postępach uczniów w nauce, to warto im polecić skorzystanie z wyników badań.

 

Visible Learning proponuje szkołom rozpoczęcie długotrwałego procesu zmiany szkoły mającego na celu uczenie się wszystkich uczniów i współpracę nauczyciele w dziedzinie nauczania.

 

Przedstawię dziś kilka wskazówek ze szkoły High and Middle College w San Diego. 

 

Skup się na uczeniu się uczniów, a nie na nauczaniu

Dyskusje w szkole muszą skupiać się na uczeniu się uczniów, a nie tylko na stosowanych metodach nauczania. Obserwując proces ucznia się uczniów, który następuje w wyniku nauczania, możemy sprawdzać, co działa, a co nie.

 

Jest to kluczowa zmiana, bo zamiast wprowadzać nowe strategie nauczania, najpierw sprawdzamy, czy warto je stosować. Poznajemy to po tym, ilu uczniów dobrze rozumie dane zagadnienia, a ilu ma trudności w jego opanowaniu. Stąd wypływa wniosek, jakie metody warto stosować i w stosunku do których uczniów. […]

 

Poznaj swój wpływ

To pozornie proste stwierdzenie jest bardziej złożone niż może się wydawać. Najczęściej nauczyciele rozumieją je jako sprawdzanie wyników, które uczniowie osiągają. Wychodzą z założenia, że jeśli uczeń dobrze napisze sprawdzian końcowy, to oznacza, że nauczyciel miał duży na to wpływ. Ale często zdarza się, że uczniowie już wcześniej znają zagadnienie i nauczyciel tylko powtarza wiedzę, która już posiadają. Dlatego istotne jest zidentyfikowanie wiedzy początkowej uczniów, wtedy jest możliwe ocenienie – co przybyło.

 

Ocena przed i po jest wymagana, jeśli nauczyciele mają naprawdę „znać swój wpływ”. […]

 

 

Potrzeba przejrzystości

Gwarancją dobrej komunikacji pomiędzy nauczyciele i uczniami są jasno sprecyzowane oczekiwania nauczyciela wobec ucznia. Te oczekiwania powinny być przedstawiane na bieżąco, a nie jedynie na początku roku. Świadomość oczekiwań pozwala uczniom na samodzielną ocenę ich postępów w nauce. Potrzebne są cele i kryteria sukcesu.

 

To zmienia sposób planowania lekcji przez nauczyciela. Wcześniej nauczyciel planował aktywności, teraz planuje te aktywności, które prowadzą do celu i umożliwia sprawdzenie kryteriów sukcesu. Dzięki tak zaplanowanej lekcji uczeń może ocenić, czy i jak się czegoś nauczył.

 

Uczenie się przebiega w fazach

Na każdym etapie uczenia wskazane są inne metody i sposoby nauczania. Wraz z wiedzą – w jakiej fazie uczenia się są uczniowie i dzięki wspólnej rozmowie z nauczycielami można zaprojektować odpowiednie zadanie edukacyjne, które popchnie uczniów w kierunku osiągnięcia celu. Warto rozmawiać w gronie nauczycieli na temat faz uczenia się, zdefiniować je i dostosowywać do nich metody nauczania.

Pytać uczniów o opinię na temat tego, jak są nauczani

Opinia uczniów, czyli osób najbardziej zainteresowanych jest tu kluczowa. Pewne informacje może wyciągnąć nauczyciel analizując wyniki, jakie osiągają uczniowie, ale może również rozmawiać na temat uczenia się z uczniami i stąd wyciągać wnioski na temat własnego wpływu na uczniów.

 

 

Wniosek

Nauczyciel(e), któr(z)y analizuje(ą) swój wpływa na osiągane przez uczniów wyniki staje(ą) się jednocześnie sami uczniami nauczania. Szkoła z takimi nauczycielami jest prawdziwą szkołą uczącą się.* […]

 

 

Pełna wersja artykułu Danuty Sterny Widoczne nauczanie”    –    TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

Uwaga:

W tym zdaniu pozwoliliśmy sobie dokonać korekty stylistycznego błędu autorki. W pierwotnej formie zdanie to nie miało sensu.

 Zostaw odpowiedź