Rys. Danuta Sterna [Źródło: www. sus.ceo.org.pl]

 

Wczoraj na portalu EDUNEWS.PL zamieszczony został artykuł Danuty Sterny, zatytułowany „O pytaniach zadawanych uczniom – rady dla nauczycieli”. Poniżej przytaczamy jego pierwszą część i wykaz wskazówek, zamieszczonych w jego drugiej części:

 

Każdy z nauczycieli zadaje uczniom wiele pytań. W pierwszej części tego tekstu przytoczę zdanie naukowców na temat pytań zadawanych podczas lekcji. W drugiej podam kilka rad dla nauczycieli i przedstawię efektywną procedurę pracy z pytaniami.

 

Według Johna Hattiego podstawowe powody zadawania przez nauczycieli pytań uczniom to: sprawdzenie wiedzy uczniów oraz inicjowanie dyskusji. (J.Hattie, 2017. Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning). Marzano z kolei uważa, że pytania utrzymują koncentrację uczniów na lekcji i na jej temacie. (R. J. Marzano, 2017. The new art and science of teaching). Niestety często pytania wyglądają jak gra w ping ponga pomiędzy nauczycielem i uczniami – pytanie o wiedzę i natychmiastowa odpowiedź ucznia. Szczególnie jest to widoczne, gdy zadawane pytania to pytania o wiedzę, czyli z niższych poziomów taksonomii Blooma (K. Sedova, Z. Salamounova, R. Svaricek, 2014. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction, 3(4), 274-285).

 

Można udoskonalić rodzaje pytań, które stawiamy uczniom. Warto dokonać korekty pytań, aby pogłębić myślenie i zaangażowanie uczniów.

 

 

Rady dla nauczycieli:

 

Formułuj pytania pojedynczo bez łączenia kilku pytań razem.

 

-Sprawdź, czy uczniowie rozumieją pytanie.

 

-Powtórz pytanie jeśli uczeń ma kłopoty z udzieleniem odpowiedzi.

 

-Uważaj, aby na twoje pytania nie odpowiadali stale ci sami uczniowie.

 

-Dawaj wszystkim uczniom równe szanse na udzielnie odpowiedzi.

 

-Pozwól uczniom na przedyskutowanie odpowiedzi w parach lub w grupach zanim odpowiedzą na twoje pytanie.

 

-Określ, jak ma wyglądać dyskusja w parach lub w grupach nad odpowiedzią. Podaj uczniom jej klarowną strukturę.

 

-Daj uczniom czas na zastanowienie się nad odpowiedzią.

 

-Zadawaj uczniom pytania pomocnicze.

 

-Zachęcaj uczniów do przygotowania uzasadnienia swoich odpowiedzi.

 

-Zachęcaj uczniów do tworzenia własnych pytań.

 

-Podziękuj uczniowi za udzielenie odpowiedzi bez względu na to, czy była prawidłowa, czy błędna.

 

Jeśli uwzględnić te wskazówki, to warto zastosować efektywną procedurę:

 

 

I dalej autorka proponuje następujące elementy tej procedury, rozwijając każdy z podpunktów:

 

Przygotowanie […]

 

Sprawdzenie rozumienia […]

 

Zadanie pytania parom i wyznaczenie czasu [,…]

 

Zgłaszanie się do odpowiedzi […]

 

Uzasadnienie […]

 

Podziękowanie […]

 

 

 

Cały artykuł „O pytaniach zadawanych uczniom – rady dla nauczycieli”   –   TUTAJ

 

 

Źródło:www.edunews.pl

 

 

Przeczytaj także:

 

Ewa Lemańska-Lewandowska, Strategia stawiania pytań w procesie kształcenia – orientacja na odbiór czy rozwijanie atmosfery dociekliwości    –    TUTAJZostaw odpowiedź