Foto: www.google.pl

 

Alkoholomierz precyzyjny 0-100% z termometrem. Gdyby można było go przerobić i stosować do procentowego pomiaru kryteriów przy ocenie pracy nauczyciela…

 

 

W środę, 20 czerwca, na stronie Serwisu Samorządowego PAP pojawiła się optymistyczna  wiadomość, że grupa posłów PO złożyła w Sejmie projekt ustawy, który, n.in. zawierał zapis o wykreśleniu wprowadzonego niedawno do Karty Nauczyciela [absurdalnego – WK] obowiązku opracowania  w każdej szkole regulaminu określającego  wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Oto fragment tego tekstu:

 

1 września wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi na poziomie każdej szkoły powinny zostać ustalone regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli, a na poziomie organów nadzoru pedagogicznego – regulaminy oceny pracy dyrektorów szkół. Poselski projekt zakłada wykreślenie tego obowiązku z Karty nauczyciela.

 

„Sposób oraz kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora powinny mieć charakter jednolity i obowiązywać we wszystkich placówkach polskiego systemu oświaty, w których stosuje się procedurę oceny pracy. Tę jednolitość gwarantować będzie skreślenie delegacji do regulaminów i pełna regulacja procedury oraz szczegółowych kryteriów oceny w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy” – uważają projektodawcy. „W przeciwnym wypadku usankcjonowane zostaną nierówne i niesprawiedliwe zasady kształtujące stosunki pracownicze sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.”   Inicjatorem projektu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. […]

 

Cały komunikat „Regulamin centralny. W Sejmie projekt nowelizacji Karty nauczyciela”  –  TUTAJ

 

 

Niestety! Już w czwartek okazało się, że podczas odbytego tego dnia posiedzenia połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wchodzący w ich składy i stanowiący ich większość posłowie  PiS, w obecności minister Anny Zalewskiej, przegłosowali wniosek o przeprowadzenie pierwszego czytania ww. projektu w innym terminie. Oto treść komunikatu, jaki o tym posiedzeniu zamieszczono na oficjalnej stronie Sejmu:

 

 

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ zamierzały przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592).

 

Projekt zakłada:

– wprowadzenie regulacji określającej termin (7 dni) do wydania przez dyrektora szkoły, na wniosek nauczyciela, skierowania na badania lekarskie,

– przesunięcie daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenie trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy,

– dodanie przepisów zawierających delegację do ustalenia na poziomie każdej szkoły regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli oraz na poziomie organów nadzoru pedagogicznego

regulaminów oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.
Komisje przyjęły wniosek o przeprowadzenie pierwszego czytania ww. projektu w innym terminie.
W posiedzeniu uczestniczyła minister edukacji narodowej – Anna Zalewska.    [Źródło: www.sejm.gov.pl]

 

Skoro wiadomo już,  że ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu (nie licząc nadzwyczajnego w sprawie katastrofalnej suszy)  odbędzie się w lipcu, już wiadomo, że na  owej, legalnej, ścieżce legislacyjnej nie da się tej rujnującej relacje społeczne w środowiskach nauczycielskich procedury powstrzymać i wycofać –  szkolne regulaminy oceniania będą  musiały powstać i będą obowiązywały od 1 września 2018 r. [WK]

 

 

Komentarz redakcji:

Jedynym sposobem zapobieżenia temu niewykonalnemu z metodologicznego punktu widzenia i niemoralnemu  absurdowi, jakim jest obowiązek opracowania w każdej szkole szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela (Patrz – felieton nr 223,Dlaczego dyrektorom nie zazdroszczę, a nauczycielom współczuję) byłby masowy  ruch obywatelskiego nieposłuszeństw, polegający na powszechnej  odmowa wykonania tego zadania!

 

Ale aby okazało się to skuteczną metodą powstrzymania owego wydumanego szaleństwa potrzebna jest solidarność całego środowiska…Zostaw odpowiedź