Powszechnie znany jest główny  kierunek aktywności Związku Nauczycielstwa Polskiego w obecnej, przejściowej sytuacji politycznej. To wywieranie nacisków na nową większość parlamentarną, aby dotrzymali obietnic składanych w kampanii wyborczej o 30%  podwyżce wynagrodzeń nauczycieli.

 

Ale mało kto wie czym zajmuje się w tym czasie drugi z największych nauczycielskich związków zawodowych, funkcjonujący w większej strukturze pod nazwą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Postanowiliśmy dowiedzieć się tego i w tym celu otworzyliśmy odpowiednia stronę internetową. Oto owoc naszych poszukiwań:

 

 

Z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Podczas odbywającej się w Warszawie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zebrani wysłuchali sprawozdań z prac Prezydium w okresie 24.10-28.11, obrad Komisji Krajowej 15. 11 oraz z konferencji European Social Partners in Education Promoting environmental sustainability in school learning, teaching and management współorganizowanej przez ETUCE w Brukseli. Rada przyjęła Regulamin Pracy, powołała zespoły problemowe i przyjęła uchwałę o zwołaniu WZD 12-13 marca 2024 r., które ma być poświęcone przyjęciu uchwały programowej.

 

Przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski poinformował o opiniowaniu przez Prezydium pięciu aktów prawnych, o tematyce obrad Prezydium, o przygotowywanym liście do klubów parlamentarnych i do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży . Omówił też swoje spotkania z Członkami Związku w Regionie Mazowsze i Wielkopolska, planowane są w Regionie Konińskim i Rzeszowskim.

 

Izabela Lorenz przedstawiła podsumowanie wyników ankiety pt. „Kierunki rozwoju i oczekiwane działania KSOiW” . Na jedno z pytań, które dotyczyło problemów, jakie powinny być poruszone na spotkaniu z nowym kierownictwem MEiN, padło szereg propozycji. Uczestnicy ankiety proponowali, m.in. tematy: przedstawienie stanowisk WZD i ustalenie terminu ich realizacji, podwyższenie prestiżu zawodu nauczyciela, wzrost wynagrodzeń, powiązanie ze wskaźnikami ekonomicznymi w gospodarce, 30% podwyżka, dodatki nauczycielskie regulowane na poziomie krajowym, odbiurokratyzowanie oświaty , cyfryzacja, standardy kształcenia – liczebność w klasach, zwiększenie PKB na oświatę, emerytury nauczycielskie – art. 88, likwidacja godzin dostępności, zmiana rozporządzenia w sprawie PPP – odbiurokratyzowanie, cyfryzacja poprzez aplikacje ograniczające biurokrację szkolną.

 

Sporo uwagi i czasu poświęcono na Radzie kwestii zapisów nowego Regulaminu Pracy KSOiW i funkcjonowania zespołów problemowych. Rada przyjęła regulamin i powołała zespoły: ds. pragmatyki zawodowej (tu podzespoły: szkolnictwa ogólnego, szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa specjalnego, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, awansu zawodowego, standardów pracy, podstawy programowej, pracy bibliotekarzy i specjalistów, pieczy zastępczej – domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, pracowników administracji, obsługi, kuratoriów oświaty, szkolnictwa artystycznego); finansów KSOiW; konsultacji prawnych; promocji i szkoleń, organizacji; informacji i mediów; tradycji, kultury i duszpasterstwa.

 

Na zebraniu przyjęto też uchwałę ws. przyznania Złotych Odznak KSOiW NSZZ „Solidarność”.

 

Warszawa, 28.11.2023 r.

 

 

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Waldemar Jakubowski

 

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź