Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich 8 listopada zamieszczono komunikat, którego obszerne fragmenty poniżej zamieszczamy:

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga w imieniu Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego w sprawie rekrutacji do Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. Autorzy pisma skarżą się na brak transparentności przy naborze do Rady i wyrażają wątpliwości co do jej apolityczności.

 

Zadania Rady to wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży z działu administracji oświata i wychowanie. Chodzi zwłaszcza o przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. […]

 

W opinii Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, przy wyborze członków Rady kierowano się głównie ich sympatią do partii rządzącej i współpracą z jej przedstawicielami, co stanowiłoby naruszenie zasady równego dostępu do funkcji publicznych.

 

Według Rzecznika Rada powinna stanowić możliwie szeroką reprezentację dzieci i młodzieży, aby przy podejmowaniu decyzji i wytyczaniu kierunków działań minister miał dostęp do różnych środowisk i odmiennych punktów widzenia. Jest to również istotne z punktu widzenia młodzieży, dla której uczestniczenie w pracach Rady stanowi realizację wolności wyrażania poglądów i zasady równości.

 

Dbałość o to, aby proces rekrutacji do Rady przebiegał w możliwie transparentny i sprawiedliwy sposób, wzmocniłaby przekonanie młodych ludzi, że Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do minister Anny Zalewskiej o wyjaśnienia w tej sprawie.

 

 

Wystąpienie do MEN w sprawie naboru do Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN     –    TUTAJ

 

 

Cały komunikat „RPO do minister Anny Zalewskiej: Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN powinna być apolityczna i reprezentatywna”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

 

Że coś jest „na rzeczy” postaramy się wykazać, prezentując poniżej, chronologicznie, zdjęcia, ilustrujące pewną sekwencję wydarzeń, których bohaterem jest jeden i ten sam młody człowiek: mieszkaniec Suwałk, mianowany przez minister Annę Zalewską, ponownie, Przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży III kadencji, którą pani minister powołała 18 września. To Piotr Wasilewski.

 

 

 

Piotr Wasilewski w Radiu Suwałki (26 czerwca 2018)

 

 

 

19 kwietnia 2018, Radio Maryja

 

 

Gośćmi czwartkowego programu byli: prof. Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego; Piotr Wasilewski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy ministrze edukacji narodowej oraz Mateusz Wasilewski.

 

 

 

27 sierpnia 2018, Fb – profil Piotra Wasilewskiego

 

 

Naprawdę świetna rozmowa! Już nie mogę się doczekać chwili, w której oficjalnie zaprezentujemy nasze kolejne propozycje.

 

 

4 września 2018, Suwalski Przegląd Informacyjny

 

 

 

Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny był przyczynkiem do dyskusji na temat suwalskiej oświaty. Rozpoczął ją Grzegorz Mackiewicz. Kandydat na prezydenta Suwałk z ramienia PiS * oraz jego sztab wyborczy nie przebierali w słowach. – Oświata dla obecnego włodarza to problem, wręcz kula u nogi. To największy wydatek w budżecie miasta – mówił podczas wczorajszej konferencji Andrzej Łuczaj z PiSu. – A przecież przekazywanie środków na ludzi młodych to nie jest koszt, tylko inwestycjadodał Piotr Wasilewski.

 

 

*W wyniku wyborów na prezydenta Suwałk już w pierwszej turze wygrał dotychczasowy prezydent Czesław Renkiewicz (63,15 proc. głosów). Grzegorz Mackiewicz (PiS) zdobył tylko 21,09 proc głosów.

 

 

27 września 2018

 

 

Piotr Wasilewski na mównicy podczas XXVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

 

Wybrał i opracował
Włodzisław Kuzitowicz



Zostaw odpowiedź