tablety-w-szkole

Foto: www.google.pl

 

 

W miniony wtorek na portalu EDUNEWS opublikowano informację o wyniku badania sondażowego, „Edukacja w 2025 r. – innowacje technologiczne”, jakie na zlecenie firmy Polycom przeprowadzono z udziałem ponad 1800 pracowników pełniących różnorodne role w sektorze edukacyjnym, w tym 673 osób z regionu krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Główny wniosek jaki wynika z uzyskanych w tym badaniu wyników jest taki, że edukacyjne instytucje w badanych krajach  nie wykorzystują jeszcze w pełni potencjału dostępnych dziś technologii. Oto fragment tego artykułu:

 

72 proc. pracowników sektora edukacyjnego uważa, że nauczyciele pełnią obecnie kluczową rolę w edukacji, ale tylko 40 proc. sądzi, że sytuacja ta nie zmieni się w 2025 r.

 

53 proc. pracowników sektora edukacyjnego uważa, że współpraca wideo w czasie rzeczywistym oraz urządzenia mobilne będą podstawowymi narzędziami dostępu do treści edukacyjnych dla uczniów w 2025 r.

 

36 proc. pracowników sektora edukacyjnego w regionie EMEA odnosi wrażenie, że finansowanie jest największą przeszkodą na drodze do lepszej edukacji

 

30 proc. twierdzi, że dostęp do edukacji dla każdego, kto chce się uczyć, jest najważniejszy dla przyszłości edukacji. […]

 

 

Andrew Graley z firmy Polycom, dostarczającej rozwiązań umożliwiających bezpieczny transfer głosu, wideo i treści, uważa, że technologia jest katalizatorem, który może pozytywnie wpłynąć na krajobraz edukacyjny. „Technologia umożliwia usprawnienie edukacji, bo oferuje narzędzia, które są angażujące, przystępne i ekonomiczne. Pozwala np. na prowadzenie spersonalizowanych kursów oraz szkoleń nauczycielskich dla osób, które normalnie nie miałyby do nich dostępu”. […]

 

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 Zostaw odpowiedź