Jak informuje „Rzeczpospolita”, Karolina Elbanowska z fundacji i stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, które była podmiotem akcji zbierania podpisów w sprawie referendum, nie zamierza się poddawać. Poinformowała, że w sobotę spotkają się najaktywniejsi działacze stowarzyszenia i będą pracować nad zaplanowaniem wspadcia rodziców, którzy nie chcą posyłać do szkół sześciolatków. Działania te mają być prowadzone w oparciu o istniejące przepisy prawa oświatowego*, regulujące procedurę odroczenia obowiązku szkolnego, w której wiodącą rolę pełną poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Oto fragment tej publikacji, zatytułowanej Walka o 6-latki trwa:

 

Co to oznacza? Stowarzyszenie zamierza uruchomić zaangażowanych w akcję prawników, psychologów i pedagogów, którzy mają pomagać rodzicom w pozyskaniu odroczenia obowiązku nauki. – Biorąc pod uwagę odsetek społeczeństwa, który przeciwny jest tym zmianom, proponuję rodzicom, by już ustawiali się w kolejkach do poradni pedagogiczno-psychologicznych – dodaje.

 

Cały artykuł TUTAJ

 

 

Źródło: www.rp.pl

 

*Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.)  

  Rozdział 2. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

 

Art. 16. [Spełnianie obowiązku szkolnego]

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.Komentarze niedostępne