Foto: Marek Baranowski/KPRP [www.prezydent.pl/kancelaria/]

 

Powołana wczoraj Rada ds. Młodzieży przy Prezydencie RP

 

 

Najdawniej swoją Radę Dzieci i Młodzieży mają kolejni ministrowie edukacji. Po raz pierwszy powstała ona z inicjatywy ówczesnej minister Anny Zalewskiej w 2016 roku.

 

 

Przy Radzie Ministrów działa Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, powołana w jej pierwszym składzie w październiku 2019 roku przez wicepremiera Piotra Glińskiego, która aktualnie pracuje już w drugiej edycji jej składu.

 

 

Od grudnia 2020 roku swoją Młodzieżową Radę Sprawiedliwości ma Minister Sprawiedliwości.

 

 

We wrześniu 2020 roku został powołany pełnomocnik rządu ds. młodzieży. Zostal nim 27-letni Piotr Mazurek, działający na rzecz pamięci „żołnierzy wyklętych”, inicjator akcji „Goń z pomnika bolszewika:. Będzie on monitorował działania młodzieży w Polsce i szykował strategię rządu w zakresie polityki młodzieżowej.

 

 

I dopiero teraz, w Dniu Edukacji Narodowej, zainaugurowano działalność Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Oto obszerne fragmenty informacja na ten temat, zaczerpnięta ze strony Kancelarii Prezydenta RP:

 

Foto: Marek Baranowski/KPRP [www.prezydent.pl/kancelaria/]

 

Prezydent powołał Radę ds. Młodzieży

 

Tworzenie forum debaty i dialogu społecznego dotyczącego spraw młodych oraz opracowywanie założeń prezydenckich inicjatyw legislacyjnych to jedne z głównych celów powołanej dziś przez Andrzeja Dudę Rady ds. Młodzieży. W składzie: m.in. przedstawiciele samorządowych rad młodzieżowych, organizacji studenckich oraz klimatycznych. […]

 

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś także inauguracyjne posiedzenie Rady zatytułowane: „Młodzi wobec wyzwań przyszłości”.

 

Powołanie Rady stanowi zwieńczenie trwających ponad rok konsultacji społecznych z cyklu „Młodzi w Pałacu”, w ramach których odbyło się ponad sto spotkań. Były to dyskusje z niemal dwustoma środowiskami młodzieżowymi – przedstawicielami młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich; organizacjami harcerskimi, studenckimi; młodzieżowymi organami doradczymi przy ministrach; organizacjami sportowymi; licznymi fundacjami i stowarzyszeniami; a także organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzieżówkami partii politycznych od prawicy do lewicy.

 

–To następny krok służący wzmocnieniu głosu młodych ludzi w Pałacu Prezydenckim. To pierwsze w historii ciało doradcze skupione wokół Prezydenta, służące wzmocnieniu debaty na temat spraw poświęconych młodzieży – mówi Doradca Prezydenta RP ds. młodzieży Łukasz Rzepecki, który został dziś przewodniczącym Rady.

 

 

Skład Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prezydent.pl/kancelaria/

 Zostaw odpowiedź