Portal „Serwis Samorządowy PAP” zamieścił dzisiaj (5 grudnia 2022 r.)  informację, której tytuł mówi wszystko o jej treści:

 

 

Apel ZMP do prezydenta o niepodpisywanie tzw. ustawy Lex Czarnek 2.0

 

 

Prezes Związku Miast Polskich zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o niepodpisywanie nowego projektu nowelizacji Prawa oświatowego. Jego zdaniem regulacja nie tylko nie zawiera żadnych pozytywnych zmian, ale jeszcze pogarsza sytuację.

 

Prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz zwrócił uwagę, że po zawetowaniu przez Prezydenta RP w marcu 2022 r. nowelizacji Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw, nieco zmodyfikowany projekt ponownie stał się przedmiotem prac legislacyjnych, tym razem jako projekt poselski. Ustawę uchwalono 4 listopada br. […]

 

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta, że w zakwestionowanym przez Pana w marcu zakresie dotyczącym nadmiernej ingerencji w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego ustawa nie tylko nie zawiera żadnych pozytywnych zmian, lecz przeciwnie – jeszcze tą sytuację pogarsza” – czytamy w piśmie ZMP.

 

Frankiewicz przypomniał w nim, że samorządy informowały o tym Sejm jeszcze przed uchwaleniem ustawy, powołując się na kluczowe fragmenty postanowienia Prezydenta RP z dnia 2 marca br. o odesłaniu ustawy do ponownego rozpat­rzenia.

Szef ZMP zwrócił też uwagę, że Związek w imieniu 354 miast wystąpił do Senatu z wnioskiem o odrzucenie ustawy. Do wniosku tego dołączył obszerne uzasadnieniem Komisji Edukacji ZMP. Wskazał przy tym, że na temat pierwotnego projektu rządowego, jak i będącego jego modyfikacją projektu poselskiego wypowiadały się krytycznie w opracowaniach i stanowiskach różne środowiska.

 

Wobec zignorowania przez Sejm Pańskich argumentów i nieuwzględnienia stanowisk podmiotów uczestniczących w opiniowaniu nowego projektu, zwracam się do Pana Prezydenta o odmowę jej podpisania” – czytamy w piśmie do Prezydenta RP. […]

 

 

Źródło:  www.samorzad.pap.pl

 

 

 

Pismo Prezesa ZMP Zygmunta Frankiewicza do Prezydenta Andrzeja Dudy –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź