Wczoraj Gazeta Wyborcza” zamieściła artykuł redaktor Justyny Sucheckiej, zatytułowany „Posłanka PiS Anna Sobecka wysłała do Ministerstwa Edukacji Narodowej dwie interpelacje poświęcone trudnej sytuacji uczniów po reformie edukacji i likwidacji gimnazjów”.

 

Dowiadujemy się z niego, że pani poseł Anna Sobecka  w swym pierwszym piśmie zadała minister  Zalewskiej dwa pytania:  „Czy ministerstwo dostrzega problem przeładowania programu nauczania siódmoklasistów?” oraz Jakie działania zostaną podjęte, aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu byli narażeni na negatywne skutki wprowadzania reformy edukacji?”.

 

W drugiej „interpelacji” posłanka zwraca się do szefowej MEN z kolejnymi dwoma pytaniami: „Czy ministerstwo dostrzega problemy dotyczące kwestii przepełnionych korytarzy szkolnych, braku odpowiednich sal lekcyjnych i przeciążonych tornistrów?” oraz „Jakie działania zostaną podjęte w celu poprawy tej sytuacji?”.

 

 

Oto skany owych listów, zaczerpnie z twittera red. Sucheckiej:

 

 

 

Źródło: www.twitter.com/jsuchecka/

 

 

Będziemy z zainteresowaniem oczekiwać na reakcję minister Zalewskiej. Jeśli tylko poznamy treść jej odpowiedzi (a trudno przyjąć, że pytania od TAKIEJ posłanki zostaną zlekceważone) – zamieścimy ją na naszej stronie.

 

 

 Zostaw odpowiedź