Foto: www.men.gov.pl

 

W poniedziałek, 10 września, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zorganizowała na Stadionie Narodowym Kongres Rozwoju Systemu Edukacji[Nie należy mylić tej nazwy z Kongresami Rozwoju Edukacji, której gospodarzem ostatniej IV edycji – w listopadzie 2017 roku – był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]

 

Jak napisali jego organizatorzy w komunikacie o informującym o jego przygotowaniach – ideą tego przedsięwzięcia było podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy.

Merytoryczny nadzór nad Kongresem sprawował prof.dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek.

 

Oto informacja o programie Kongresu – wypowiedź prof. Stefana Kwiatkowskiego   –   TUTAJ

 

Szczegółowy program, jaki na wiele tygodni przed datą Kongresu dostępny był na stronie FRSE – TUTAJ

 

Czy zamierzenia organizatorów i oczekiwania, nie tylko prof. Kwiatkowskiego ale i licznych jego uczestników, udało się zrealizować – można przekonać się osobiście, oglądając zapis audio-wideo z jego przebiegu – dostępny na stronie Kongresu   –   TUTAJ

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Wszyscy, którzy w Kongresie nie uczestniczyli są na tę relację skazani, gdyż poszukując informacji o tym wydarzeniu w mediach znaleźliśmy jedynie jedną – na stronie „Gazety Prawnej”, ale której tytuł wcale nie informuje, że to to o czym tam napisano działo się na Kongresie Rozwoju Polskiej Edukacji: „Zalewska: Do końca roku rekomendacje dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli”. Niezorientowany czytelnik, czytając tam zdanie: „… powiedziała minister edukacji podczas odbywającego się w poniedziałek w Warszawie Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji”, może pomyśleć, że było to wydarzenie, zorganizowane po to, aby minister Zalewska mogła po raz kolejny wygłosić swoje wizje…

 

 

Podobnie można sądzić czytając informację, jaką zamieszczono na stronie MEN jeszcze w poniedziałek, zatytułowaną „Kongres Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej. Oto jej fragmenty – nie ukrywamy, że bardzo „przycięte” – o relację, dotyczącą treści wystąpienia minister Zalewskiej:

 

 

[…] Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN poinformowała, że do końca roku planowane jest przedstawienie rekomendacji dotyczących systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.[…] Minister Anna Zalewska wskazała, że doskonalenie zawodowe nauczycieli jest niezwykle istotnym wyzwaniem stojącymi przed polskim systemem edukacji.[…]

 

W dyskusji na PGE Narodowym w Warszawie ważne miejsce zajęły europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji, a także organizowania systemów edukacji. Mowa była również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich programów w rozwój umiejętności. Podczas dyskusji uczestnicy i prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co powinny wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych.

 

Istotnym zagadnieniem podczas kongresu była też odbudowa szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona została również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.

 

W trakcie Kongresu przedstawione zostały założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i młodzieżowe.[…]

 

Pełna treść informacji „Kongres Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej”   –   TUTAJZostaw odpowiedź