Foto: Grzegorz Gałasiński[www.dzienniklodzki.pl]

 

 

„Portal Samorządowy” zamieścił dzisiaj informację o trwających aktualnie w Sejmie pracach legislacyjnych nad zmianami prawa, regulującego postępowanie w przypadkach konieczności zapewnienia małoletnim pieczy zastępczej. Oto fragmenty tego tekstu:

 

 

Będzie zakaz tworzenia nowych domów dziecka

 

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. […]

 

 

Propozycja nowych przepisów to wynik dwuletnich prac i środowiskowych konsultacji.

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

 

Pozostawiono możliwość przekształcenia tych placówek w ramach nie zwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio w województwie.

 

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha w czwartek w Studiu PAP zaznaczyła, że nowelizacja ustawy ma na celu m.in. przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji, czyli odejścia od umieszczania dzieci w domach dziecka na rzecz pieczy zastępczej. „Chcemy go przyspieszyć (proces), dlatego proponujemy większe bariery w tworzeniu nowych domów dziecka, wprowadzamy zakaz tworzenia nowych” – podkreśliła. […]

 

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano także wprowadzenie systemu teleinformatycznego obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał również m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka. […]

 

W nowelizacji ustawy zawarto także zgłaszaną w trakcie konsultacji społecznych kwestię możliwości powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałaby tam wrócić. „Dajemy możliwość jednokrotnego powrotu do rodziny zastępczej czy placówki” – zaznaczyła.

 

Cały tekstBędzie zakaz tworzenia nowych domów dziecka”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

X              X              X

 

 

Zainteresowanym tematem, którzy  jednak mają niewielką wiedzę o problemach opieki zastępczej, polecamy lekturę fragmentów proponowanych tekstów:

 

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski [Plik PDF – TUTAJ]

 

Szczególnie rekomendujemy rozdział  III:

 

ROZDZIAŁ III

 

POLITYKI RODZINNE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH UE  – Bożenna Balcerzak-Paradowska, Bożena Kołaczek, Dorota Głogosz

 

3.1. Model liberalny – IRLANDIA, WIELKA BRYTANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.2. Model konserwatywny – FRANCJA, NIEMCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97

3.3. Model socjaldemokratyczny – FINLANDIA, SZWECJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

3.4. Model południowoeuropejski – GRECJA, WŁOCHY . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  126

3.5. Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej – ESTONIA, REPUBLIKA CZESKA . . 140

3.6. Podsumowanie oraz wnioski dla Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

 

x             x            x

 

 

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ. TEORIA I PRAKTYKA [Plik PDF – TUTAJ]

 

Szczególnie rekomendujemy rozdział  II:

 

 Zostaw odpowiedź