Wczorajsze (7 czerwca 2023 r.) spotkanie w „Akademickim Zaciszu” poświęcone było poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie:

 

„Czy możliwe jest kształcenie kompetencji przyszłości? Czy, a jeśli tak, to jak, można je kształcić w szkole?”

 

Pytanie to nawiązuje do projektu „Szkoła dla innowatora” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jednym z celów tego programu było wprowadzanie zmian pozwalających na skuteczne kształcenie kompetencji proinnowacyjnych, takich jak między innymi odwaga i podejmowanie ryzyka, pomysłowość, ciekawość, posiadanie hobby, wytrwałość, czy improwizowanie.

 

Do rozmowy na ten temat  prof. Roman Leppert zaprosił:

 

Magdalenę Bogusławską – główną ekspertkę merytoryczną w tym projekcie,

 

Oktawię Gorzeńską – znaną eduzmieniaczkę, która gościła w akademickim zaciszu kilkakrotnie,

 

– Dra Jędrzeja Witkowskiego – prezesa CEO.

 

 

 

Jak zwykle – zapraszamy wszystkich, którzy wczoraj  nie mogli tego spotkania oglądać i słuchać do uczynienia tego w dogodnym  dla siebie terminie:

 

 

 

Czy możliwe jest kształcenie kompetencji przyszłości?  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź